แจกอัญชันสีม่วงเม็ด(เมล็ด)มะปราง มีภาพ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แจกเมล็ดอัญชันสีม่วงเม็ด(เมล็ด)มะปราง

พอมีแจกบ้างตามสมควร

ฝักแก่อัญชัน

ลบ

อัญชันสีม่วงเม็ดมะปราง

อัญชันสีม่วงเม็ดมะปราง

อัญชันสีม่วงเม็ดมะปราง

อัญชันสีม่วงเม็ดมะปราง

อัญชันสีม่วงเม็ดมะปราง

ทดลองปลูกถั่วพลู

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ถั่วกำลังเลื้อยไปเรื่อย ๆ ดอกเยอะแล้วค่ะ

แนวกินอีสานช่วงกลับบ้านปีใหม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แจกถั่วพูม่วง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ถั่วพูม่วง

หน้า