บล็อกของ เสิน

เมื่อผมปลูกมะเดื่อฝรั่ง ๓

เมื่อผมปลูกมะเดื่อฝรั่ง ๒

เมื่อผมปลูกมะเดื่อฝรั่ง

พันธุ์ไม้ กับ การบ้าน

เล่าสูู่กันฟัง เรื่องของมะเดื่อ ตอน มะเดื่อฝรั่ง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เล่าสู่กันฟัง เรื่องของมะเดื่อ ตอน ฉิ่ง,ลูกฉิ่ง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

เล่าสู่กันฟัง เรื่องของมะเดื่อ ตอน มะเดื่อปล้อง มะเดื่ออุทุมพร

เล่าสู่กันฟัง เรื่องของมะเดื่อ ตอน ลูกกรวด กะโผ๊ะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

ปลูกพืชเพื่อหวังผล

หมวดหมู่ของบล็อก: 

              

เคล็ดไม่ลับ การปลูกมัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

  

    Laughing สวัสดีครับทุกท่าน ห่างหายไปหลายวันเพราะยุ่งกับการรดน้ำต้นไม้ ในหน้าแล้งจำเป็นที่จะต้องช่วยเขาหน่อย ตอนนี้ฝนตกให้บ้างแล้ว จึงได้เว้นวรรคมาทำงานอื่นบ้าง

หน้า