-

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

     

ความเห็น

:confused:

 

:sweating:


คงตอบเองไม่ได้ เอาเป็นช่วยค้นละกันครับ ไปดึงมาจากเวป pantip มาอาจไม่ตรงนัก


-------------------


องค์ประกอบของการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล 3 อย่าง คือ
         1. การทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
                  ดู บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=บุญกิริยาวัตถุ

         2. ผู้ทำบุญแล้ว อุทิศส่วนบุญให้
         3. ผู้รับส่วนบุญ สำเร็จได้ ด้วยการอนุโมทนา ส่วนบุญนั้น

                  ครบทั้งสาม ก็ได้รับบุญทันที ไม่ต้องรอพระสวดเลยครับ

         สำหรับเรา ทำบุญแล้ว ได้บุญทันที (บุญสำเร็จทันที)
         เมื่ออุทิศส่วนบุญแล้ว ก็ได้บุญจากการอุทิศส่วนด้วย
คือปัตติทานมัย (ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น)

ที่มา และแนะนำ :-
         พระไตรปิฎกเล่มที่ 24 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 16
         อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ ชานุสโสณีวรรค
         ชาณุสโสณีสูตร
         [๑๖๖] ครั้งนั้นแล ชาณุสโสณีพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค
         ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
         ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า
         ท่านโคดมผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าได้นามว่า เป็นพราหมณ์ ย่อมให้ทาน ย่อมทำความเชื่อว่า
ทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้
         ท่านโคดมผู้เจริญ ทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือ
ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือ

         พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ ทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะแล ย่อมไม่สำเร็จในอฐานะ ฯ
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=24&A=6420&Z=6522     

        พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
        พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
        พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
        คำว่า บุญกิริยาวัตถุ 3 และ 10 ประการ
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=บุญกิริยาวัตถุ
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=บุญกิริยาวัตถุ

        กระทู้หมายเลข 8365
        หัวข้อ บาป-บุญ ทำแทนกันได้ไหม [ ความคิดเห็นที่ 6 : (ฐานาฐานะ) ]
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/008365.htm?6

เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรม ไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะ ความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์.... มาโซโนบุ ฟูกูโอกะ

ขอบคุณมากครับข้อมูล


คุณเป็นชาวสวนหรือครับดูที่ชื่อน่ะครับ

อ่าน

พรหมวิหาร4ครับ ทำบุญ ทำทาน มนุษย์เราผิดพลาดกันได้ทุกคนครับ

 หลังจากสวดมนต์เสร็จจะมีหลายบท เช่นให้พ่อแม่ ให้ญาติ ให้ครูอาจารย์ ให้เทวดา ให้เปรต


 ให้เจ้ากรรมนายเวรของเรา ให้สัตว์ทั้งหลาย ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำครับ เข้าเรียกกรวดแห้งครับ


 

พอเพียงเพื่อเพียงพอ


jabee_68@hotmail.co.th

ขอบคุณครับ

อ่าน

 เวลาไปวัด ไม่คนแก่ นำ ก็ พระนำให้ทุกที...    รู้สึกจะเป็นแบบนี้เยอะด้วย... คงเพราะเราไม่ใส่ใจ.. หรือเปล่า.. แต่ท่องตามคนอื่นได้ซะอีก...ส่วนใหญ่ก็กรวดน้ำทุกครั้งที่ไปวัด.. ทำแล้วรูสึกสบายใจ ว่าพ่อแม่จะได้มีความสุข.. รวมทั้ง วิญญานไม่มีญาติต่างๆด้วย

ชีวืตที่เพียงพอ..

หลังจากที่เราทำบุญทำทาน  หรือให้อะไรใครไป  หรือทำสมาธิ   สวดมนต์   ก็แผ่เมตตา  ให้ได้หมด ให้ญาติทางสายเลือด  ให้คนเป็น ให้คนตาย  ให้มิตร  ให้ศัตรู  ให้วิญญาณพเนจร  ให้วิญญาณที่ฝันเห็น  เราก็ตั้งจิตให้ไป  บทสวดก็ไม่ต้องกังวลว่าผิดถูก  พูดเป็นชื่อก็ได้  นึกหน้าก็ได้  นึกเหตุการณ์ก็ได้  เวลาเจออะไรที่ไม่ดีมา  ก็ให้แผ่เมตตาให้เขาเลย   เช่น  อยู่ๆก็มีคนนี้มาว่าเรา  บ่อยด้วย  ก็แ่ผ่เมตตาให้คนนั้นค่ะ  ให้ถี่เท่าไรยิ่งดี   เวลาป้าเล็กถูกกล่าวหาว่าร้ายรุนแรง  ป้าเล็กจะไปถวายสังฆทานนะ  กรวดน้ำ  แผ่เมตตาให้คนนั้น  คนเป็นนั่นแหละ  แล้วเหตุการณ์จะดีขึ้นจริงๆ   ทำมาแล้ว  ไม่ได้แช่งเขาเลย  แต่ถ้าเราใจบุญ  เขาให้ร้ายเรา  เขาจะโดนมากว่าหลายเท่าตัว  แล้วเห็นกันในชาตินี้  ไม่เกิน10ปี  เห็นจริงๆ

ขอบคุณครับ การอโหสิเป็นการให้ที่ดีที่สุดจริงๆ

อ่าน

คิดดีทำดี...ไม่ว่าจะกวดน้ำ หรือไม่แค่คิดและทำในสิ่งที่ดีก็ได้บุญแล้วคะ...บุญอย่างแรกคือความสุขในใจเรา...ทำต่อไปคะสิ่งดีๆ  หนังสือสวดมนต์ป้ามีหลายเล่มหากต้องการฝากที่อยู่ไว้เลยคะเดี๋ยวส่งให้

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

หน้า