ห่างหายไปนานเลย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กบที่เลี้ยงไว้เริ่มใหญ่ละ

ความเห็น

อย่างไรต่อไปคะ ขายหรือว่าบริโภค ภายในหมู่เครือญาติ..โตเกินไป เดี๋ยวไม่กรอบ นะคะ

อย่างเยอะ 

“นานุวัฒน์ ทำเกษตรให้สนุกและมีความสุข”

กลับมา กบกินได้แล้ว

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

น่าเลี้ยงครับ มาคราวหน้ากบขายได้ละ

รักบ้านเกิด ชอบเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ได้เข้ามานานเข้ามาอีกทีกบกินได้เลย

 

มาดูกบค่ะ เยอะเลย

 

 

 

ขอบคุณLuckylakที่มาดูกบ ครับ