รู้จักระบบประมูลออนไลน์ เพื่อการซื้อขายที่สะดวกและโปร่งใส

1 post / 0 new
DigitalKnowledge
Offline
Last seen: 1 เดือน 5 วัน ก่อน
Joined: 5 มิ.ย. 2019 - 15:56
รู้จักระบบประมูลออนไลน์ เพื่อการซื้อขายที่สะดวกและโปร่งใส

 

ในการเสนอราคาเพื่อซื้อหรือขายสินค้าและบริการบางประเภท จำเป็นต้องจัดการประมูล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะกัน ผู้ซื้อจะได้แข่งขันกันเสนอราคากันอย่างเปิดเผย เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมา ในขณะที่ผู้ขายก็จะได้รับประโยชน์ในแง่ที่ว่า จะได้ผลตอบแทนจากมูลค่าที่สามารถเสนอขายสินค้านั้นได้สูงและตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่า “ระบบประมูลออนไลน์ (e-Auction)” ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้การดำเนินการประมูลตอบโจทย์ปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลามากยิ่งขึ้น

 

 

ระบบประมูลออนไลน์คืออะไร 

การประมูลในแบบออนไลน์คือการเสนอราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในการประมูลรอบนั้นๆ โดยจะดำเนินการกันภายในเวลาที่กำหนด หากผ่านพ้นเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ที่เสนอราคาไม่ทันก็ไม่อาจได้สิ่งนั้นไปครอบครอง โดยการประมูลนั้นจะเกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายอาจไม่ได้นั่งอยู่ในสถานที่เดียวกัน โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ ตามตัวแปรที่เกิดขึ้น คือ

  • การประมูลแบบตัวแปรเดียว  ผู้ร่วมประมูลมีสิทธิ์เสนอราคาได้หลายครั้งโดยที่เห็นราคาสุดท้ายของคนอื่น แต่จะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสนอราคา

  • การประมูลแบบหลายตัวแปร เป็นการประมูลแบบหลายรายการในเวลาเดียวกัน

 

ระบบประมูลออนไลน์มีกี่ประเภท

การประมูลแบบออนไลน์มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท จำแนกได้ตามลักษณะของการประมูลที่จะเกิดขึ้นในระบบประมูลออนไลน์ เช่น

  • One Knock Auction เป็นการประมูลแบบที่ เมื่อผู้ร่วมการประมูลรายหนึ่งเสนอราคาแล้ว การประมูลก็จะปิดลงทันที

  • Yankee Auction เป็นการประมูลไล่ราคาในแบบกำหนดปริมาณ โดยผู้ขายจะกำหนดราคาเริ่มต้นของสินค้าแต่ละชิ้น และเริ่มการเสนอราคาจนกว่าจะไม่มีใครสู้ราคาได้

  • English Auction เป็นการประมูลแบบที่ผู้ซื้อจะเริ่มต้นเสนอราคา bids ซึ่งเป็นราคาที่เต็มใจจ่าย ก่อนจะดำเนินการประมูลต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าเวลาการประมูลจะหมดลง

  • Dutch Auction เป็นการประมูลแบบที่แตกต่างไปจากการประมูลแบบอื่น กล่าวคือ จะเริ่มจากการที่ผู้ขายจะตั้งราคาสินค้าที่สูงมากเอาไว้ ก่อนที่ระดับราคาจะค่อยๆ ลดลงจนเป็นราคาที่ผู้ซื้อสามารถจ่ายได้ ผู้ซื้อคนไหนยอมรับราคานั้นก็จะชนะการประมูลไป

 

ระบบประมูลออนไลน์เป็นบริการที่เกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาหลากหลายประการในการจัดประมูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยุ่งยากด้านเวลาและสถานที่ ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ รวมไปถึงยังสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ขายและดูข้อมูลการประมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ต้นจนจบ การเสนอราคาจึงมีความโปร่งใสสูง ทั้งยังมีประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย