เปิดตำรา การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล ทำไมถึงขอไม่ผ่าน?

1 post / 0 new
DigitalKnowledge
Offline
Last seen: 1 เดือน 4 วัน ก่อน
Joined: 5 มิ.ย. 2019 - 15:56
เปิดตำรา การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล ทำไมถึงขอไม่ผ่าน?

 

เชื่อว่า ในช่วงวิกฤติแบบนี้ ความต้องการในการใช้เงินของหลายๆ คนคงมาแบบไม่ทันตั้งตัวแน่ๆ เพราะนอกจากค่าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ รวมไปถึงการแยกสิ่งของส่วนตัวกับคนในบ้านเพื่อสุขอนามัยจะทำให้รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแล้ว สภาวะแบบนี้ยังอาจส่งผลต่อการว่างงานและการที่ธุรกิจหมุนเงินไม่ทันก็เป็นได้ การกู้เงินสดมาใช้จึงเป็นทางออกที่หลายๆ คนเลือก แต่การพิจารณาสินเชือส่วนบุคคลนั้นมีขั้นตอนและเงื่อนไขมากมาย ทำให้บางคนอาจขอสินเชื่อไม่ผ่าน วันนี้ เราจะพาไปไขปัญหาดูกันว่า เป็นเพราะสาเหตุใดกันแน่

 

 

เอกสารไม่ครบ

สินเชื่อที่หลายคนเลือกกู้คือสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลและเอกสารที่ต้องใช้ไม่มากเท่าสินเชื่อแบบอื่นๆ แต่หากกำหนดเอกสารเพียงไม่กี่อย่างแล้ว ผู้กู้ยังไม่สามารถเตรียมมาให้ครบถ้วนและถูกต้อง ก็อาจหมดสิทธิ์การได้รับอนุมัติไป โดยทั่วไปแล้ว เอกสารที่ต้องใช้มีเพียง

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 

  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองตัวจริงที่มีความเป็นปัจจุบันที่สุด 

  • สมุดบัญชีธนาคาร 

ซึ่งเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือนนั้นมักจะเป็นส่วนที่ผู้กู้หลายคนพลาดมากที่สุด

 

มีคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด

เนื่องจากสถาบันที่ให้สินเชื่อแต่ละแห่งอาจกำหนดรายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลที่แตกต่างกันเล็กน้อยในส่วนของคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เช่น กำหนดฐานเงินเดือนหรืออายุการทำงานไว้ไม่เท่ากัน หรือมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบอาชีพไม่เหมือนกัน เช่น บางแห่งนั้น ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานสัญญาจ้างเท่านั้น หากเป็นเจ้าของกิจการเอง หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระจะไม่สามารถสมัครได้ ในขณะที่บางแห่งก็เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้ฟรีแลนซ์สมัครได้ ดังนั้น หากผู้กู้ไม่ศึกษาข้อมูลในส่วนนี้ให้รอบคอบ ก็อาจพลาดโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อไป

 

มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เกินที่สถาบันการเงินกำหนด

ประวัติเครดิต หรือความน่าเชื่อถือของผู้กู้ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการสินเชื่อจะเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อให้ ไม่ใช่ว่าหากใครเคยผิดนัดแล้วจะไม่สามารถกู้ได้อีก เพียงแต่สถาบันบางแห่งอาจกำหนดระยะเวลาไว้ว่า หากผิดนัดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจะไม่ได้รับการพิจารณา เป็นต้น จึงควรศึกษาและสอบถามข้อมูลกับทางผู้ให้บริการให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้มั่นใจที่สุดในขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นเพียงหลักเกณฑ์พื้นฐานที่ผู้ให้บริการสินเชื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น แต่ในขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละสถาบัน เจ้าหน้าที่จะมีหลักในการพิจาณาเฉพาะบุคคลแตกต่างกันไป แต่หากทำประวัติทางการเงินให้น่าเชื่อถือ มีรายได้เข้ามาเป็นประจำ และไม่มีประวัติการผิดชำระหนี้ รวมถึงไม่ผิดคุณสมบัติ ก็ทำให้มีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลสูงขึ้นแล้ว