บล็อกของ teerapan

เรื่องวุ่นๆ ของวุ้น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลังจากที่เขียนเรื่องวุ้นน้ำหมัก จนถึงเพกติน ได้รับแรงบรรดาใจจากพี่สรให้ค้นหาเรื่องวุ้นๆ อีกหลายอย่าง  จึงขออนุญาตอธิบายว่าวุ้นแบบที่เรารับประทานกันหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.ประเภทโปรตีน

ปกติมักระบุว่ามีเจลาติน (gelatin) เป็นโปรตีนที่สกัดจากหนังหมู บรรดานักกินขาหมูพะโล้คงนึกออก เมื่อนำเอาขาหมูที่ตุ๋นไว้ในน้ำผสมซีอิ๊วไปใส่ตู้เย็น น้ำตุ๋นจะแข็งตัวมีลักษณะเป็นวุ้นยืดหยุ่นได้และเมื่อนำมาทิ้งไว้ข้างนอกตู้ ลักษณะวุ้นจะค่อยๆ ละลายหายไป ปรากฏการณ์เช่นนี้เหมือนกับเยลลี่ที่ทำกินกับไอศกรีม

วิธีการสกัดเพกตินจากแอปเปิ้ล

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต่อเนื่องจากเรื่องวุ้นในน้ำหมัก เรามาลองดูว่านอกจากการสกัดเพกตินด้วยขบวนการหมัก  เราสามารถสกัด เพกติน จากพืชด้วยวิธีการอื่นดังนี้

การสกัดเพกตินจากแอปเปิ้ล

1. นำแอปเปิ้ล (ควรเลือกแบบที่ยังสด ไม่สุก เนื้อไม่นิ่ม) ประมาณ 1 กิโลกรัมมาล้างทำความสะอาด และหั่นใส่หม้อ


ถามผู้รู้เรื่องวุ้นน้ำหมัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

จากที่ได้เห็นเรื่องวุ้นน้ำหมักจากครูน้ำหมักหลายๆ แต่ก็ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าวุ้นน้ำหมักคืออะไร?  เท่าที่ไปค้นหาข้อมูลมามีความเข้าใจทางวิชาการเรื่องวุ้นน้ำหมักดังนี้

วุ้นน้ำหมักคืออะไร

เท่าที่เข้าใจวุ้นน้ำหมัก ก็คือเพกติน (pectin) ถ้าถามต่อว่าเพกตินคืออะไร?  ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำตาลมีการแบ่งตามลักษณะของโมเลกุลออกมาเป็น 3 ประเภท คือ

1. น้ำตาลชั้นเดียว (Monosaccharides) เช่น ฟรุกโตส, กาแลกโทส, กลูโคส

เพอร์มาคัลเจอร์ #7 : สวน 3 พี่น้อง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต่อเนื่องจากบล็อกที่แล้วที่เราพูดถึงว่าต้นไม้ช่วยในการเก็บน้ำไว้ในที่ดินอย่างไร  การอยู่ร่วมกันของพืชหลายชนิดอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยเรื่องการอุ้มน้ำให้มากขึ้นยังจะให้ผลผลิตสูงกว่า(เมื่อเทียบกับแรงงานที่เราต้องใส่เข้าไป)การปลูกแยกกัน  การปลูกร่วมกัน (companion planting) จะคล้ายๆ กับแนวคิดเรื่องการปลูกพืชแซม  แต่จะปลูกอยู่ด้วยกันเลยมากกว่าจะแยกเป็นแถวๆ  การปลูกแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการปลูกเพื่อการค้าที่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยในการเตรียมดิน หรือการเก็บเกี่ยว  แต่จะเหมาะสมกับการปลูกแบบพอเพียง

เพอร์มาคัลเจอร์ #6 : การกักเก็บน้ำฝน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต่อเนื่องจากบล็อกที่แล้ว  ที่ดินของผมมีปัญหาเรื่องแล้งในฤดูหนาว และฤดูร้อนโดยเฉพาะด้านบนของที่ดินที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำ  ถึงแม้นว่าจะมีอ่างเก็บน้ำอยู่ตรงปลายที่ดินด้านที่ต่ำ  แต่น้ำในอ่างเก็บน้ำมีไว้สำหรับใช้กับพื้นที่ของชาวบ้านถึง 500 ไร่  และเนื่องจากความไม่แน่นอนของปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี อาจจะมีปัญหาน้ำไม่เพียงพอในปีที่ฝนตกน้อยเป็นพิเศษ

เพอร์มาคัลเจอร์ #4 : เรื่องเล็กๆ ของการเก็บน้ำฝน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้มีเวลาน้อยก็ขอเขียนเรื่องเล็กๆ ของการเก็บน้ำฝนแล้วกัน  การเก็บน้ำฝนไว้ใช้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของคนไทยเลย  ตามหลักของเพอร์มาคัลเจอร์ถ้าเราปล่อยให้น้ำฝนที่สะอาดไหลไปโดยไม่ได้เก็บไว้ใช้งาน  เมื่อเราต้องการใช้น้ำสะอาดก็จะต้องใช้น้ำประปา  ซึ่งในขบวนการผลิตน้ำประปาก็มีการใช้พลังงานและสารเคมีใส่เข้าไปอีกในระบบกรอง และระบบส่งน้ำ  นับว่าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสียเลย

เพอร์มาคัลเจอร์ #3 : การวิเคราะห์โซนในการออกแบบภูมิทัศน์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ได้รับแรงบันดาลจากบล็อกของป้าโน จนทำให้อดรนทนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเขียนบล็อกเรื่องการวิเคราะห์โซน  การออกแบบโซนในเพอร์มาคัลเจอร์จะคำนึงถึงการใช้อนุรกษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของทั้งคน เครื่องจักร และเชื้อเพลิง  ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรวิเคราะห์พฤติกรรมและเลือกใช้พื้นที่แต่ละโซนตามความถี่ในการใช้งานพื้นที่ และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังพื้นที่ในโซนนั้นๆ

รวมพลราชบุรีวันที่ 11-12 ธ.ค. 2554 ฉบับย่อ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันที่ 11 ธ.ค. 2554 สมาชิกภาคตะวันออก และกทม. รวมพลเยี่ยมเยือนคุณวัชรินทร์ และคุณ worawit6311 ที่ราชบุรี

คุณวัชรินทร์แนะนำศูนย์การเรียนรู้อย่างจริงจัง

เพอร์มาคัลเจอร์ #2 : การออกแบบรูปแบบการปลูกต้นไม้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต่อจากแนะนำเพอร์มาคัลเจอร์ในตอนที่แล้ว ในบล๊อกนี้เรามาลองเรียนรู้การเลือกรูปแบบในการใช้พื้นที่ปลูกพืชตามหลักเพอร์มาคัลเจอร์ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับภูมิทัศน์แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ และการใช้แรงงาน  รวมทั้งเพิ่มที่อยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติ คืนสมดุลให้กับธรรมชาติ  ตัวอย่าง เช่น เราต้องการพื้นที่เพาะปลูกขนาด 50 ตารางฟุต หน้าตาสวนของเราอาจจะเป็นแบบนี้

เพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) #1 : แนะนำแนวคิดเบื้องต้น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

คนไทยเราแต่เดิมนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับธรรมชาติ เรามีระบบเศรษฐกิจแบบ “ผลิตเพื่อกินเอง…เหลือแล้วจึงขาย” ดังนั้น วิถีชีวิตของพวกเราในอดีตจึงค่อนข้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไป แนวคิดการผลิตเปลี่ยนมาเป็นแบบ “ผลิตเพื่อขาย…เหลือแล้วจึงเก็บไว้กินเกษตรกรไทยก็เริ่มต้องใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลผลิตปริมาณมากๆ ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงเส้นทางการพัฒนาเมืองใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ teerapan