เมล็ดพันธ์จากเจ้โส-พี่แดง อุบล

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ได้รับเมล็ดพันธ์จาก เจ้โส-พี่แดงอุบล จะเริ่มลองเพาะเมล้ดพันธ์ครั้งแรก


เป้นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะ


 

ความเห็น

ทำไมรูปไม่ขึ้นละ ฮือ.....ช่วยด้วย

ดีใจที่ได้เรียนรู้ ...วิถีชีวิต....เพื่อนำไปทำให้เกิดผลจริง

ดูตามขั้นตอนที่ผู้ใหญ่โสทรแนะนำนะรับรองเอาภาพลงได้แน่นอน

มาเป็นกำลังใจค่ะ :cheer3:

มีความสุขกับการที่ได้ให้มากกว่าการที่ได้รับ