พลังงานไทย..... พลังงานใคร?

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

http://www.cmadong.com/board/index.php?topic=4787.0

 

ปริมาณน้ำมันที่ผลิตในไทย
1. สำรวจโดยดาวเทียมรอบแรก ปี 2518 พบลักษณะคล้ายจะมีน้ำมันมากในประเทศไทย
2. สำรวจ ดาวเทียม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2540 พบแหล่งน้ำมันในไทยทั้งบนบกและในทะเล 50,000 แหล่ง เจาะและดูดขึ้นมาใช้แล้ว 470 หลุม โดยเฉพาะบนบกพบแหล่งน้ำมันมากที่สุด
3. แหล่ง น้ำมันมี 50,000 แหล่ง กระจายอยู่เต็มแผ่นดินไทย แต่มีมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำมันอยู่ลึกใต้ดินประมาณ 1.5 – 4.5 กม. เช่นที่ วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ อยู่ลึกไปในใต้ดินเพียง 800 หลา ไม่ถึง 1 กม.เป็นต้น
การเจาะสำรวจว่ามีน้ำมันหรือไม่ มีความเสี่ยงว่าจะไม่พบน้ำมัน 30%
- พ.ศ.2553 เจาะสำรวจบนบก 30 หลุม พบปิโตรเลียม 21 หลุม คิดเป็น 70%
- ขุดเจาะในทะเล 35 หลุม พบปิโตรเลียม 25 หลุม คิดเป็น 71%
- ถ้าสำรวจ 50,000 หลุม พบน้ำมัน 71% จะมีน้ำมัน 35,000 หลุม เป็นอย่างน้อย


4. ในทะเล รัฐบาลได้แบ่งแหล่งเพื่อการสำรวจน้ำมันไว้แล้ว 35 แหล่ง ตั้งชื่อแหล่งให้สะดวกในการเรียกชื่อ อาทิ แหล่งเอราวัณ บรรพต มรกต บัวหลวง สงขลา ฯลฯ การแบ่งแหล่งในทะเล 35 แหล่งนี้ก็กำหนดหลุมไว้เจาะสำรวจ พบหลุมน้ำมัน 4,400 หลุม เจาะสำรวจแล้ว 1,900 หลุม
ในทะเลกำหนดหลุมไว้เจาะสำรวจกว่า 3,660 หลุม แต่ละแหล่งมีจำนวนหลุมไม่เท่ากัน สาเหตุเพราะการสำรวจทางดาวเทียมว่ามีน้ำมันอยู่จุดใดบ้าง บางแหล่งมีหลุมเจาะมากถึง 481 หลุม 258 หลุม 263 หลุม เป็นต้น


5. บนบก รัฐบาลได้แบ่งแหล่งบนบกเพื่อการสำรวจ 21 แหล่ง ในจำนวนนี้มีหลุมเจาะสำรวจ 275 หลุม เปิดผลิตน้ำมันแล้ว 544 หลุม
รวมทั้งประเทศแบ่งแหล่งไว้เพื่อการสำรวจ 56 แปลง จำนวนหลุมที่ต้องเจาะสำรวจ 4,374 หลุม เปิดผลิตน้ำมันแล้ว 1,997 หลุม


6. การสูบน้ำมันเพื่อใช้ในประเทศ
ปริมาณน้ำมันและก๊าซที่ผลิตได้
น้ำมันดิบ 141,579 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 3,114.86 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน (เทียบปริมาณน้ำมันดิบ 543,233 บาร์เรล/วัน)
ก๊าซธรรมชาติเหลว 80,687 บาร์เรล/วัน (เทียบปริมาณน้ำมันดิบ 73,393 บาร์เรล/วัน)
รวมปริมาณการผลิตได้ 758,205 บาร์เรล/วัน

ยังมีข้อมูลอีกมากมาย โปรดติดตามตอนต่อไป!!!


ร่วมกันทวงคืนพลังงานไทย!!!

*ส่วนหนึ่งของข้อมูลจาก หนังสือ"แก้ปัญหาน้ำมันราคาแพง-อย่าผูกขาด อย่าฉ้อฉล"
โดย: ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์

ความเห็น

ขอบคุณค่ะ

หน้า