ขมิ้นมีกี่ประเภท

17 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
แจ้ว
Offline
Last seen: 1 ปี 10 เดือน ก่อน
Joined: 7 ก.ย. 2009 - 20:00
ขมิ้นใต้

ขมิ้นใต้  คือ ขมิ้นแกง แต่ไม่ใช่ขมิ้นชันเหรอคะ.....

แผน รณรงค์
Offline
Last seen: 3 ปี 6 เดือน ก่อน
Joined: 3 ก.พ. 2010 - 10:39
ขมิ้นชัน  ภาษากลาง 

ขมิ้นชัน  ภาษากลาง  เข้าใจว่ามีหลายชนิด ขี้มิ้นนคร คือหนึ่งในนั้น

ขมิ้นอ้อย  ใช้ทำสมุนไพร   

ขมิ้นขาว 

*** ผมเข้าใจแบบนี้  แต่ก่อนก็สับสน ว่าขมิ้นแกงไม่ใช่ขมิ้นชัน  แต่ว่า ภาษากลางเรียก ขมิ้นชันหมดเลยครับ

 

ตามรอยพ่อคิด ด้วยวิถีชีวิต ที่เพียงพอ

rose1000
Offline
Last seen: 8 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
Joined: 25 พ.ย. 2009 - 09:22
ว่าด้วยเรื่องขมิ้น

 ตามข้อมูลที่มี พืชที่มีชื่อว่าขมิ้น มี 9 ชนิด คือ

1. ขมิ้นขาว Curcuma parviflora Wall.

2. ขมิ้นขาวปัดตลอด หรือ ขมิ้นแดง Curcuma roscoeana Wall.

3. ขมิ้นขึ้น Curcuma sp.

4. ขมิ้นชัน Curcuma longa Linn.

5. ขมิ้นด้วง Curcuma sp.

6. ขมิ้นดำ Curcuma amrissima Roscoe

7. ขมิ้นดำตาก Curcuma sp.

8. ขมิ้นทอง Curcuma sp.

9. ขมิ้นอ้อย Curcuma zedoaria Rosc.

ข้อมูลจาก : หนังสือพืชสมุนไพร วงศ์ Zingiberaceae ของ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

ขมิ้นที่ใช้ผสมอาหารที่เป็นสีเหลือง โดยเฉพาะอาหารใต้มี 2 ชนิด ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือขมิ้นชัน และขมิ้นด้วง ขมิ้นด้วงผมเห็นมีขายเยอะแยะในตลาดท่าอิฐ นครศรีธรรมราช ส่วนขมิ้นอีกชนิดที่ใช้ผสมอาหารได้เช่นเดียวกันคือ ขมิ้นอ้อย

ขมิ้นชัน ขมิ้นด้วง และขมิ้นอ้อย มีหัวที่แตกต่างกัน แต่ใช้ทำอาหารได้เหมือนกัน แต่ผมไม่รู้รายละเอียดในเรื่องสี กลิ่น และรส ของขมิ้นแต่ละชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร เพราะทางภาคกลางไม่ค่อยใช้ขมิ้นในการประกอบอาหาร ไม่เหมือนทางภาคใต้ ที่ใช้ขมิ้นในการทำอาหารเกือบทุกวันก็ว่าได้

ยายอิ๊ด
Offline
Last seen: 6 ปี 10 เดือน ก่อน
Joined: 1 ก.พ. 2010 - 12:17
ขี้มิ้นแกง

ที่บ้านขี้มิ้นแกง เรียกขี้มิ้นเฉยๆ ค่ะ

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

พุทธบุตร
Offline
Last seen: 11 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: 27 มิ.ย. 2009 - 09:53
ขี้มิ้นฤาษี

ขมิ้นฤาษี เป็นไม้เถาเลื้อย ชอบอยู่ตามป่าเขา

เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น

เสิน
Offline
Last seen: 11 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
Joined: 8 มิ.ย. 2010 - 11:23
ต้นขมิ้นสำหรับแกงครับ     ส่ว

ต้นขมิ้นสำหรับแกงครับ

   

ส่วนขมิ้นขาว แถวบ้านผมเรียก หัวม่วงครับ ผมก็ชอบทานนะ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

หน้า