ตู้ฟักไข่ กับความสำเร็จในการฟักให้ได้เปอร์เซ็นต์สูง

3 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
kaichamp
Offline
Last seen: 5 ปี 3 เดือน ก่อน
Joined: 4 พ.ค. 2015 - 19:32
ตู้ฟักไข่ กับความสำเร็จในการฟักให้ได้เปอร์เซ็นต์สูง

สัตว์ปีก ส่วนใหญ่จะฟักในสภาวะอุณหภูมิเดียวกัน แต่ระยะเวลาต่างกันดังนี้

นกกระทา นกขนาดเล็ก 15-16 วัน (ความชื้นประมาณ 50-55%)

ไก่      18-21 วัน (ไก่งวง ไก่ต๊อก 30 วัน) (ความชื้นประมาณ 55-65%)

เป็ด     28-30 วัน (ความชื้นประมาณ 60-75%)

เป็ดเทศ  30-33 วัน (ความชื้นประมาณ 60-75%) 

ช่วงวันที่ 1 

   ก่อนนําเข้าตู้ฟักไข่

ทําการสะสมไข่ให้ได้จํานวนมากที่สุด สามารถสะสมรวมกันได้ไม่ควร 7 วัน อากาศเย็น สะอาด อุณหภูมิประมาณ 10-25 องศาเซลเซียส และควรทําการพลิกไข่ด้วยมือทุกวัน สองครั้งต่อวัน ไข่ที่สกปรกมากควรเช็ดทําความสะอาด หรืออาจจะล้างน้ําอุ่นที่ 45 C ผสมน้ํายาฆ่าเชื้อเล็กน้อย แล้วก็รีบเช็ดให้แห้ง 

   เริ่มใช้ตู้ฟักไข่

1. เปิดเครื่องทิ้งวันประมาณ 15-20 นาที เพื่อวอร์มตัวเครื่อง ให้อุณหภูมิเครื่องได้ที่ 38.0 (อุณหภูมิความร้อนจะทํางานอยู่ที่ 37.8-38.5)  

2. นำกล่องนม หรือ ภาชนะเล็กๆ ดังรูป ใส่น้ำมาวางในตู้ ให้ความชื้นสัมพันธ์ (Humidity) ได้ที่ 55-65% ส่วนการระบบเอียงไข่ จะทำการเอียงไข่ให้โดยอัตืโนมัติ ทุกๆ 2 ชั่วโมง

3. นำไข่สะอาด (เช็ดสิ่งสกปรกออก) มาเรียงในตู้ในลักษณะ ที่วางแนวแหลมลง ด้านป้านขึ้น 

   ช่วง วันที่ 7

ตัวอ่อนจะเริ่มเจริญเติบโต เราจะทำการเช็คเชื้อ โดยใช้ไฟฉาย LED ส่องผ่านไข่ตอนกลางคืนให้แสงทะลุผ่าน ตามลักษณะด้านล่าง

   ช่วง วันที่ 18-21

ช่วงที่ลูกไก่เป็นตัวอ่อน เต็มตัว ช่วงนี้ภายในไข่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก อุณหภูมิร่างกายของตัวอ่อน   

1. เราจึงต้องลดอุณหภูมิ ของตู้ลงโดย

1.1 กดปุ่ม เฟือง ปุ่มตั้งค่า (กดแล้วปล่อย ไม่ได้กดแช่) ไฟตั้งค่าจะติด

1.2 โดยปกติแล้ว ทุกเครื่องจะถูกตั้งค่าไว้ที่ 38.0 C ลดอุณหภูมิลงเป็น 37.5 C โดยกด ลูกศร ลง เมื่อได้ 37.5 C แล้วให้กดปุ่ม เฟือง อีกครั้ง เพื่อให้เครื่องบันทึกความจําการตั้งค่า

1.3 ตรวจเช็คอีกครั้ง โดยการกด ตั้งค่า เพื่อดูว่า เครื่องทํางานที่ระดับ  37.5 C (37.4-37.9 C)

2. เพิ่มความชื้นโดยการเพิ่มภาชนะใส่น้ํา เพื่อให้ระดับความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 60-75%

3. ดึงถาดพลิกไข่ออก แล้วนําไข่มาเรียงกันในพื้นตู้  

ลูกไก่จะค่อยเจาะเปลือกออกมาในช่วง 18-21 วันนี้

ถ้าใส่ไม่พร้อมกัน ทําอย่างไร ?? ถ้านําไข่เข้าตู้ฟักไข่ไม่พร้อมกัน ทั้งระยะห่างไว้นาน เช่น 7 วันต่อมา นําไข่ไปเพิ่มอีกล็อต ให้ข้ามขั้นตอนการลดอุณหภูมิ โดยใช้ที่  38.0 C และความชื้น 60-65% ตลอดตั้งแต่วันแรก ไม่ควรปรับลด เพราะจะทําให้ไข่ที่มีอายุน้อยได้รับอุณหถูมิที่ต่ําเกินไปหากไข่ที่มีอายุมากเริ่มเจาะสามารถแบ่งถอดถาดพลิกออก ครึ่งหนึ่งได้ เพื่อที่ไข่อายุน้อน จะยังสามารถพลิกได้ วิธีการทําให้สามารถฟักไข่คละล็อตได้ แต่จะข้อเสียตรงทําให้มีอัตราสูญเสียเล็กน้อย **** 

https://www.youtube.com/watch?v=TLdLwK-Q7ZU

nusita_angel
Offline
Last seen: 3 สัปดาห์ 19 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 16 เม.ย. 2011 - 09:02
Re: ตู้ฟักไข่ กับความสำเร็จในการฟักให้ได้เปอร์เซ็นต์สูง

เก่งจังค่ะ อ่านขั้นตอนแล้ว นุสิไม่กล้าทำ กลัวมันตาย เพราะทำไม่เป็น คงต้องอาศัยความชำนาญ  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

nusita_angel
Offline
Last seen: 3 สัปดาห์ 19 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 16 เม.ย. 2011 - 09:02
Re: ตู้ฟักไข่ กับความสำเร็จในการฟักให้ได้เปอร์เซ็นต์สูง

เก่งจังค่ะ อ่านขั้นตอนแล้ว นุสิไม่กล้าทำ กลัวมันตาย เพราะทำไม่เป็น คงต้องอาศัยความชำนาญ  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ