สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรในการทำเกษตรอินทรีย์

1 post / 0 new
Innseethongfarm C
Offline
Last seen: 3 ปี 10 เดือน ก่อน
Joined: 13 ธ.ค. 2017 - 19:05
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรในการทำเกษตรอินทรีย์

ในการทำเกษตรอินทรีย์ หรือทำเกษตรแบบไม่ใช่สารเคมี ผมได้เข้าไปอ่านและหาข้อมูลต่างๆ มา และจับใจความสำคัญหรือหลักใหญ่ๆ ของการทำเกษตรปลอดสารพิษ คือ ไม่ใช่สารเคมี หรือปุ๋ยเคมี หรือยากำจัดศัตรูพืชอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง ทำให้ต้องค้นหาสารอินทรีย์ต่างๆ ที่จะนำมาเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ใส่พืชผักที่ปลูกแทนปุ๋ยเคมี และได้ไปขอความรู้และข้อมูลมาจากหมอดินท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้ความรู้เป็นอย่างดี และพาไปดูวิธีการหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่งซุปเปอร์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ศึกษาและพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ในการปรับปรุง บำรุงดิน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน