สายซิ่งต้องรู้ เลือกซื้อ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี 2019

1 post / 0 new
mmmi
Offline
Last seen: 2 ปี 6 เดือน ก่อน
Joined: 13 เม.ย. 2019 - 21:37
สายซิ่งต้องรู้ เลือกซื้อ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี 2019

สายซิ่งต้องรู้ เลือกซื้อ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี 2019

            เมื่อเอ่ยถึงสายซิ่งย่อมหมายถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ชื่นชอบความเร็ว อันเป็นความชื่นชอบส่วนตัวที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถหรือยวดยานพาหนะทุก ๆ คน แต่การใช้งานยวดยานพาหนะด้วยความเร็วย่อมเกิดความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติได้ง่าย หรือถึงแม้ในบางกรณีตัวผู้ขับขี่เองก็ไม่ได้ขับขี่อย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจเกิดความเสี่ยงจากผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ได้ จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาว่า ประกันรถยนต์ ชั้น 1คุ้มครองอะไรบ้าง หรือ ประกัน รถยนต์ 2คุ้มครองอะไรบ้าง แบบไหนที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมที่สุด  จึงจะเหมาะกับสายซิ่ง อย่างแท้จริง จึงควรพิจารณาเทคนิคการเลือก ประกันรถยนต์ที่เหมาะกับยุค 2019 ดังนี้

วงเงินคุ้มครอง เมื่อจ้องการเลือกทำ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี นั้น ก่อนอื่น ๆต้องพิจารณาถึงวงเงินที่ให้ความคุ้มครองว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีรายละเอียดในวงเงินคุ้มครองต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไรบ้าง ทั้งความคุ้มครองในกรณีที่รถยนต์เสียหาย จะต้องมีคู่กรณีแจ้งในใบเคลมประกันหรือไม่ หรือความคุ้มครองในกรณีที่ไม่มีการระบุชื่อผู้ขับขี่ในเอกสารสัญญาการทำประกันภัยรถยนต์ เหล่านี้เป็นต้น ถือเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมจาก ราคา พรบ รถยนต์ที่ต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละปีอีกด้วย

  1. รูปแบบความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำประกัน แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่จะเกิดความลังเลและพิจารณาว่า ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง หรือ ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง เพื่อความคุ้มค่าที่จะได้รับสำหรับสายซิ่ง ง่าย ๆ เพียงพิจารณารูปแบบความคุ้มครอง ควรคุ้มครองรอบด้านมากกว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียว ควรให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถถูกโจรกรรม เกิดเพลิงไหม้ น้ำท่วมหรือประสบเหตุกับผู้ก่อการร้ายด้วย เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ทำประกันภัยรถยนต์นั่นเอง
  2. ความสะดวกในการให้บริการ เมื่อเป็นสายซิ่งย่อมมีโอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อพิจารณาว่าจะเลือก ประกันรถยนต์ที่ไหนดี ก็ควรพิจารณาถึงรูปแบบการให้บริการในส่วนนี้ด้วย ผู้ให้บริการที่ดีควรมีศูนย์ประสานงานครอบคลุมเกอบทั่วทุกภูมิภาค สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นสายซิ่งได้อย่างรวดเร็ว ช่วยสร้างความอุ่นใจในทุก ๆ ครั้งที่ใช้รถใช้ถนน

            อาจกล่าวได้ว่าในกรณีที่เจ้าของรถเป็นสายซิ่งหรือใช้รถใช้ถนนบ่อย การพิจารณาเฉพาะ ราคา พรบ รถยนต์ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมด้วย แต่ก็ควรเลือกรูปแบบของสัญญาประกันที่เหมาะกับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เลือกบริษัททำประกันภัยที่พร้อมรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนย์ให้บริการกระจายเกือบทั่วประเทศเพื่อสร้างความอุ่นใจในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2019 นี้ผู้สนใจสามารถพิจารณาเลือกผ่านช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซด์ที่ให้บริการได้ตลอดเวลา