อายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ ถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดีทั้งสุขภาพกายและใจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ถ้าเราหมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเป็นประจำ เราจะทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายเรา ว่าขาดสารอาหารประเภทใด เสี่ยงเป็นโรคชนิดใดบ้าง และมีแนวทางป้องกันอย่างไรบ้างที่จะให้สุขภาพของเราแข็งแรงและห่างไกลโรคภัยอันตราย ตอนที่เราอยู่ในช่วงอายุยี่สิบต้นๆนั้น เราอาจจะมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตที่เสี่ยงอันตรายนัก เช่น บางคนดื่มเหล้า ดื่มแอลกฮอลล์ หนักมากในช่วงอายุน้อยๆ สุขภาพร่างกายของเราก็จะสะสมสารพิษ และหากเราสูบบุหรี่เพิ่มไปอีก ต่อให้เราอายุยังไม่มากนัก แต่เราก็มีความเสี่ยงสูงอย่างมากที่จะเป็นโรคอันตรายได้ เพราะฉะนั้นแล้ว เราควรหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจแม้จะมีอายุในช่วงวัยใด เพราะแค่เพียงเราละเลยตัวเราเพียงแค่เสี้ยวนาทีเท่านั้น เราอาจจะจมดิ่งในความเศร้าได้

แม้ว่าเราจะอายุผ่านมาในช่วงวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ เรารับประทานอาหารครบห้าหมู่ และงด ละเลิก เหล้า เบียร์ และบุหรี่ สุขภาพของเราก็ยังคงแข็งแร็งมากกว่าคนที่มีพฤติกรรมตรงกันข้าม แม้คนเหล่านั้นจะมีอายุน้อยกว่าก็ตาม การเลือกดูแลสุขภาพใจเองก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะถ้าใจเราแข็งแกร่งและพร้อมสู้ในทุกปัญหา ใจเราเองก็จะนำทางให้สุขภาพกายของเราแข็งแกร่งเช่นกันด้วย การส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ให้ความเคารพ ยกย่อง นับถือ จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับคนในครอบครัว หมั่นทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว กระตุ้นในผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ปรึกษาของบุคคลในครอบครัวได้ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง คล่องแคล่ว ชะลอความเสื่อมและคงสมรรถภาพทางกายให้นานที่สุด โดยออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การเดิน รำไทเก๊ก ทำให้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือวันเว้นวัน ผู้สูงอายุสามารถเข้าใจและจัดการอารมณ์เพื่อให้เกิดความสงบทางใจ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฝึกสติ ฝึกสมาธิ บริหารจิตอย่างสม่ำเสมอ จากการศึกษาพบว่าจะมีผลต่อสุขภาพมาก ทำให้ความดันโลหิตลดลง และนอนหลับได้ดี ถ้าเราต้องการจะดูแลผิวพรรณความงาม การเลือกใช้บริการจากคลินิกเสริมความงามชลบุรี หรือ คลีนิคเสริมความงามชลบุรีที่ดูแลผิวโดยแพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง และการดูแลผิวที่มีปัญหาหรือริ้วรอย แต่กระนั้น เราควรทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุว่า ในทางจิตวิทยา วัยสูงอายุเป็นวัยแห่งความเคารพนับถือที่ลูกหลานยกย่องให้เกียรติ เป็นวัยแห่งความสุขที่จะได้เห็นลูกหลานที่เลี้ยงมาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ภาระรับผิดชอบต่าง ๆ ลดลง มีเวลาว่างที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ตามความชอบหรือความสนใจอย่างเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกัน วัยสูงอายุก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตที่จะเปลี่ยนจากวัยกลางคนเข้าสู่วัยชราอย่างเต็มตัว ทำให้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุได้