ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอาการที่ยืดเยื้อในผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19

1 post / 0 new
SPINIX
Offline
Last seen: 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: 22 มี.ค. 2022 - 13:24
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอาการที่ยืดเยื้อในผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19

ภาวะแทรกซ้อนทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้ขาดเลือด เยื่อหุ้มลำไส้อักเสบ เลือดออกในทางเดินอาหาร ตับอ่อนอักเสบ โรคโอกิลวี ภาวะขาดเลือดจากเยื่อหุ้มสมอง และลำไส้เล็กส่วนต้นรุนแรงมักพบในผู้ป่วยวิกฤตที่ติดเชื้อโควิด-19 ภาวะไตวายเฉียบพลันเป็นอาการแสดงนอกปอดที่พบบ่อยที่สุดของโควิด-19 และสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น การศึกษาวิเคราะห์ บาคาร่า อภิมานของการศึกษา 14 ชิ้นที่ประเมินความชุกของการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย (DIC) ในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19 รายงานว่าพบ DIC ใน 3% (95%: 1% -5%, P <0.001) ของทั้งหมด ผู้ป่วย. นอกจากนี้ DIC ยังพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเป็นตัวบ่งชี้การพยากรณ์โรคที่ไม่ดี

มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอาการที่ยืดเยื้อในผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเรียกว่า "กลุ่มอาการหลังเฉียบพลันของโควิด-19" ผลการศึกษากลุ่มใหญ่ของผู้ป่วย 1,773 ราย ทำการรักษาในโรงพยาบาล 6 เดือนด้วยโรคโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือน เปิดเผยว่าส่วนใหญ่มีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 1 อาการ ได้แก่ เหนื่อยล้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง นอนหลับยาก หรือวิตกกังวล ผู้ป่วยที่ป่วยหนักก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปอดเรื้อรังเพิ่มขึ้นเช่นกัน


การศึกษาตามรุ่นย้อนหลังที่มีผู้ป่วย 236,379 รายรายงานว่ามีอาการทางระบบประสาทจำนวนมาก (ภาวะตกเลือดในกะโหลกศีรษะ โรคหลอดเลือดสมองตีบ) และความผิดปกติทางจิตเวช (โรควิตกกังวล โรคจิต) 6 เดือนหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 [167]
มีรายงานการติดเชื้อราที่ลุกลามทุติยภูมิ เช่น โรคแอสเปอร์จิลโลสิสในปอดที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 และโรคมิวคอร์ไมโคซิสจากไรโน-สมอง-สมอง-ออร์บิทัล มีรายงานเพิ่มมากขึ้นว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 ปัจจัยเสี่ยงสำหรับการพัฒนาของการติดเชื้อราทุติยภูมิ ได้แก่ ภาวะที่เป็นโรคร่วม เช่น โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ ภาวะต่อมน้ำเหลืองที่สัมพันธ์กัน การใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์มากเกินไป


การยับยั้งและการศึกษาผู้ป่วย


ผู้ป่วยและครอบครัวต้องได้รับการศึกษาและสนับสนุนให้ปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม การใช้หน้ากากอนามัยและแนวทางการเดินทางตามแนวทางของ CDC และระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น
ผู้ป่วยต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีด้วยสบู่และน้ำเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อน
ผู้ป่วยควรได้รับการศึกษาและสนับสนุนให้เข้ารับการดูแลฉุกเฉินเมื่อจำเป็น
ผู้ป่วยควรได้รับการศึกษาและให้ทางเลือกสำหรับบริการสุขภาพทางไกลแทนการเยี่ยมสำนักงาน หากมี
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงควรได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และได้รับความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาใหม่ๆ เช่น โมโนโคลนอลแอนติบอดี
ผู้ป่วยต้องการการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่และประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

 

ยกระดับผลลัพธ์ของทีมดูแลสุขภาพ

SARS-CoV-2 และสายพันธุ์ต่างๆ ยังคงก่อให้เกิดความหายนะไปทั่วโลก และได้ครอบงำระบบการรักษาพยาบาลและเศรษฐกิจในหลายประเทศ วัคซีนสามชนิดได้รับอนุญาตให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาโดย FDA ภายใต้การอนุญาตการใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) และมีการออกการอนุมัติอื่นๆ ทั่วโลก
จนกว่าประชากรส่วนใหญ่ของโลกจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ (รวมถึงการฉีดกระตุ้น) โควิด-19 จะยังคงยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกด้วยการปรากฏตัวของตัวแปรที่อาจต้านทานการรักษาได้ การป้องกันและการจัดการความเจ็บป่วยจากไวรัสทางเดินหายใจที่แพร่ระบาดได้สูงนี้จำเป็นต้องมีแนวทางแบบองค์รวมและแบบมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงความเชี่ยวชาญของแพทย์ในสาขาเฉพาะทาง พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐ ควรมีการสื่อสารแบบปิดระหว่างผู้ให้บริการทางคลินิก เภสัชกร และเจ้าหน้าที่พยาบาล ควบคู่ไปกับการจัดการผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19