ทำไมพนักงานบริษัทเอกชนควรทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ตั้งแต่ตอนนี้

1 post / 0 new
Jenniee
Offline
Last seen: 20 ชั่วโมง 2 นาที ก่อน
Joined: 30 มิ.ย. 2022 - 15:24
ทำไมพนักงานบริษัทเอกชนควรทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ตั้งแต่ตอนนี้

พนักงานควรเริ่มออมเงินเพื่อทำประกันสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้ เนื่องจากค่าเบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพกำลังเพิ่มขึ้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ พนักงานจำเป็นต้องเริ่มเก็บออมสำหรับการรักษาพยาบาลของตนเอง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีของแผนสุขภาพครอบครัวคือ 16,000 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์จากปีที่แล้ว ประกันชีวิตเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองทางการเงินในกรณีเสียชีวิต โดยทั่วไปจะซื้อโดยบุคคลที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ความสำคัญของการประกันชีวิตสำหรับพนักงาน บริษัท เอกชนไม่สามารถเน้นมากเกินไป ผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้สามารถใช้เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลในครอบครัวในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันหรือเสียชีวิต เมื่อคุณทำงานให้กับบริษัทเอกชน คุณอาจไม่มีแผนประกันสุขภาพที่นายจ้างสนับสนุน ถึงเวลาที่จะเริ่มแผนประกันชีวิตและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่คุณรักปลอดภัยในกรณีที่คุณเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นขั้นตอนสำคัญที่คุณควรดำเนินการก่อนที่จะสายเกินไป

หากคุณเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและยังไม่ได้เริ่มกรมธรรม์ประกันชีวิต ตอนนี้เป็นเวลาที่จะทำ อายุขัยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 78 ปี หากคุณอยู่ในช่วงอายุ 20 หรือ 30 ปลายๆ คุณควรเริ่มคิดถึงวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่อาจต้องใช้หลังจากเสียชีวิต กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์สามารถช่วยภาระทางการเงินนี้ได้ด้วยการให้เงินก้อนหนึ่งเพื่อเป็นค่าทำศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ