รู้จักการสอบเทียบ IGCSE เลือกสอบได้ถึง 70 วิชา!

1 post / 0 new
j.jasmine
Offline
Last seen: 3 วัน 21 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 3 ส.ค. 2022 - 15:25
รู้จักการสอบเทียบ IGCSE เลือกสอบได้ถึง 70 วิชา!

        การสอบเทียบ อีกหนึ่งทางเลือกในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับน้อง ๆ สายอินเตอร์ เป็นการสอบเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในประเทศไทยก็มีให้เลือกทั้งระบบอังกฤษอย่างการสอบเทียบ IGCSE และ A-LEVEL และระบบอเมริกันอย่างการสอบ GED ซึ่งมีข้อดีและจุดเด่นแตกต่างกันออกไป

        สำหรับบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับการสอบเทียบ IGCSE แบบเจาะลึกว่าคืออะไร สอบวิชาอะไร และสามารถนำไปต่อยอดอย่างไรได้บ้าง น้อง ๆ ที่เตรียมตัวสอบเทียบในระบบอังกฤษบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาด!

 

 

รู้จักการสอบ IGCSE ทางลัดได้วุฒิม.4 จากประเทศอังกฤษ

        การสอบเทียบ IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Educational เป็นการสอบเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ เพื่อให้สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือสอบเทียบในระดับชั้นถัดไป เช่น A-LEVEL, AS และ IB และสามารถนำวุฒิการศึกษาเหล่านี้ไปยื่นเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยเช่นกัน

        โดยปกติแล้วประเทศไทยจะจัดสอบเทียบ IGCSE ในโรงเรียนนานาชาติที่มีระบบการเรียนการสอนแบบประเทศอังกฤษ แต่หากเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ก็สามารถสมัครสอบได้ที่ British Council และ Harrow International School

        สำหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ IGCSE จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 - 9,000 บาทต่อวิชา ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือกสอบ ซึ่งสามารถเลือกสอบได้ 5 วิชาจากทั้งหมดประมาณ 70 วิชาจาก 6 กลุ่มวิชา ได้แก่

  • กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ (English language and literature) เช่น First Language English, English as a Second Language, Literature – English, World Literature

  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) เช่น Biology, Chemistry, Combined Science, Co-ordinated Science – Double Award, Environmental Management, Physics Science, Physica

  • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น Arabic, Bahasa Indonesian, Chinese, French, German, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mandarin Chinese, Portuguese, Spanish, Thai, Turkish

  • กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and Professional) เช่น Accounting, Art & Design, Business Studies, Computer Science, Design & Technology, Drama, Music, Enterprise, Information & Communication Technology, Physical Education 

  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น Development Studies, Economics, Geography, History, Religious Studies, Sociology, Travel and Tourism

  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Additional Mathematics, International Mathematics

        จากวิชาที่เลือกสอบทั้งหมด จะแบ่งระดับความยากง่ายเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ Core หรือระดับมาตรฐาน ใช้เวลาน้อยกว่า มีจำนวนข้อน้อยกว่า แต่ผู้สอบจะมีโอกาสได้เกรดแค่ C, D, E, F, G เท่านั้น และระดับ Extended เป็นระดับที่ยากมากขึ้น ใช้เวลามากกว่า มีโอกาสได้เกรด A และ B นอกเหนือจากเกรดในระดับมาตรฐาน

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบเทียบ IGCSE สามารถสมัครสอบได้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เมื่อเลือกวันและเวลาสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยผลสอบจะออกในเดือนสิงหาคมและเดือนมกราคมตามลำดับ