เข้าใจอาการเส้นเลือดในสมองตีบ และวิธีรักษาอย่างถูกต้อง

1 post / 0 new
w.cassie
Offline
Last seen: 1 เดือน 2 วัน ก่อน
Joined: 7 ม.ค. 2022 - 13:56
เข้าใจอาการเส้นเลือดในสมองตีบ และวิธีรักษาอย่างถูกต้อง

 

เชื่อว่าสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ คงมีความกังวลใจอยู่ไม่น้อย ว่าจะต้องดูแลรักษาอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เขารักต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยคลายความกังวลใจให้แก่คุณ เราจะพาไปรู้จักกับโรคเส้นเลือดในสมองตีบให้มากขึ้น พร้อมมีแนวทางในการดูแลรักษามาบอกกัน ตามไปดูในบทความนี้เลย

โรคเส้นเลือดในสมองตีบคืออะไร

โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic Stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะมีการอุดตันของเส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้สมองขาดเลือด อยู่ในภาวะที่ทำงานไม่ได้ กลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน อาการเบื้องต้นที่พบบ่อยของ โรคหลอดเลือดสมองตีบตันได้แก่

 • อ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก มักเกิดที่ใบหน้า แขน หรือขาข้างใดข้างหนึ่ง

 • พูดไม่ชัดหรือพูดลำบาก

 • มองเห็นภาพซ้อนหรือตามัว

 • เวียนศีรษะหรือทรงตัวไม่อยู่

 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

 • มีปัญหาในการคิดหรือตัดสินใจ

 

โรคเส้นเลือดในสมองตีบมีวิธีรักษาอย่างไร

โรคเส้นเลือดในสมองตีบ มีวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ โดยแบ่งตามลักษณะของโรค ดังนี้

 • หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงนับจากมีอาการ แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด (rtPA) เพื่อละลายลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดอยู่ออกเพื่อช่วยให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยาละลายลิ่มเลือดอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออกในสมอง ดังนั้น แพทย์จะพิจารณาให้การรักษาเฉพาะในกรณีที่เหมาะสมเท่านั้น

 • หากผู้ป่วยมาพบแพทย์หลังจาก 4.5 ชั่วโมงไปแล้ว แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาด้วยการผ่าตัดหลอดเลือดสมอง เช่น การใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดสมอง หรือการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดสมองเพื่อเอาลิ่มเลือดออก

 • ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด เพื่อห้ามเลือด ซึ่งอาจใช้วิธีการผ่าตัดเปิดสมองหรือการผ่าตัดหลอดเลือดสมอง

 

นอกจากการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แล้ว ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบยังควรได้รับการรักษาด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อลดผลกระทบจากอาการที่เกิดขึ้น เช่น การฟื้นฟูการเดิน การฟื้นฟูการพูด การฟื้นฟูการกลืนอาหาร เป็นต้น

 

วิธีการป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบ

โรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นภาวะที่ป้องกันได้ โดยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพ ดังนี้

 • ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ โรคหัวใจ เป็นต้น ดังนั้น ควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 • ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว อาหารที่มีน้ำตาลสูง และอาหารที่มีโซเดียมสูง

 • ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์

 • ควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อคืน

 • ควรรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 • ควรเลิกสูบบุหรี่

 • ควรดื่มแอลกอฮอล์ให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ