ไขข้อสงสัย พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร จำเป็นหรือไม่?

1 post / 0 new
nenechan
Offline
Last seen: 1 ชั่วโมง 13 นาที ก่อน
Joined: 9 ส.ค. 2023 - 15:15
ไขข้อสงสัย พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร จำเป็นหรือไม่?

สำหรับใครที่เป็นเจ้าของรถมือใหม่ เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะต้องเคยได้ยินชื่อของ พ.ร.บ. รถยนต์ กันมาบ้างอย่างแน่นอน แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของรถทุกคนต้องทำ บทความนี้เราสรุปเรื่องน่ารู้ของพ.ร.บ. รถยนต์เอาไว้ให้ครบ แค่อ่านจบก็เข้าใจได้ทันที ติดตามกันได้เลย 

 

 

พ.ร.บ. รถยนต์ ย่อมาจาก "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์" ซึ่งเป็นประกันภาคบังคับ ที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกทุกประเภทต้องทำ เพื่อเป็นหลักประกันว่า หากผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมา ก็จะได้รับสิทธิในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โดยที่พ.ร.บ. รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

  • ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ได้แก่

    • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

    • ค่าปลงศพ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

  • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 35,000 บาท 

 

ด้วยเหตุนี้ พ.ร.บ. รถยนต์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับรถทุกคน เพราะเมื่อทำแล้วก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความผิด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และหมดกังวลเรื่องปัญหาด้านการเงิน 

 

ซึ่งนอกจากเรื่องความคุ้มครองแล้ว พ.ร.บ. รถยนต์ ยังเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ซึ่งหากไม่มีพ.ร.บ. เจ้าของรถก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ หากฝ่าฝืน ก็อาจได้รับโทษปรับถึง 10,000 บาทเลยทีเดียว

 

การเตรียมตัวทำพ.ร.บ. รถยนต์ 

 

ขั้นตอนการทำพ.ร.บ. รถยนต์ อันดับแรกเจ้าของรถจะต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ และ สำเนาบัตรประชาชน ไปติดต่อขอทำได้ศูนย์บริการหลากหลายแห่ง เช่น กรมขนส่ง ที่ทำการไปรษณีย์ เคานต์เตอร์เซอร์วิส หรือ ช่องทางออนไลน์ ซึ่งถ้าหากเป็นรถใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี ก็สามารถทำได้ทันที แต่หากเป็นรถที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป จะต้องนำรถเข้าไปรับการตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสามารถนำไปตรวจสภาพรถได้ที่กรมการขนส่งทางบกเอง 

 

เมื่อครบกำหนดที่จะต้องต่อพ.ร.บ. รถยนต์ เราสามารถต่อได้ด้วยการใช้สำเนาทะเบียนรถ พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุ และใบรับรองการตรวจสภาพรถ กรณีรถอายุ 7 ปีขึ้นไป รวมถึงเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าภาษี เท่านี้ก็สามารถต่อพ.ร.บ. และเริ่มรับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องได้เลย

 

และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องน่ารู้ของการทำพ.ร.บ. รถยนต์ ที่จะช่วยให้เจ้าของรถมือใหม่ได้เข้าใจถึงความสำคัญของพ.ร.บ. กันมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็สามารถทำพ.ร.บ. และต่อพ.ร.บ. ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งศูนย์บริการทั่วไทยใกล้บ้าน และช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกช่องทางที่สะดวกและเข้าไปใช้บริการกันได้เลย