ตอบชัด! ประกันภัยชั้น 3 ดีอย่างไร ใครที่เหมาะสม

1 post / 0 new
w.cassie
Offline
Last seen: 2 สัปดาห์ 2 วัน ก่อน
Joined: 7 ม.ค. 2022 - 13:56
ตอบชัด! ประกันภัยชั้น 3 ดีอย่างไร ใครที่เหมาะสม

 

 

ประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ทุกคน เพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยมีหลายชั้นให้เลือก แต่ละชั้นให้ความคุ้มครองแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพูดถึงประกันรถยนต์ คนส่วนใหญ่มักนึกถึงประกันภัยชั้น 1 เป็นอันดับแรก บทความนี้จึงจะพามาเจาะความสำคัญของประกันภัยชั้น 3 ที่ให้ความคุ้มครองพื้นฐานในราคาประหยัด เหมาะกับผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่ำ

 

ประกันภัยชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

  • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ

 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  • ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย

  • ค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ

 

ประกันภัยชั้น 3 ไม่คุ้มครองอะไร

 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน

 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว

 • การโจรกรรม

 • การสูญหาย

 • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคู่กรณี

 

ใครที่เหมาะสมกับประกันภัยชั้น 3

 • ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

 • ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ

 • ผู้ขับขี่ที่มีรถยนต์เก่า มูลค่ารถไม่สูง

 • ผู้ขับขี่ที่มีงบจำกัด ต้องการประกันราคาประหยัด

 

ข้อดีของประกันภัยชั้น 3

 • ราคาประหยัด เบี้ยประกันถูกกว่าประกันชั้นอื่น

 • ให้ความคุ้มครองพื้นฐานที่จำเป็น

 • ซื้อง่าย หาซื้อได้ทั่วไป

 • เคลมง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

 

ข้อเสียของประกันภัยชั้น 3

 • ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน

 • ความคุ้มครองจำกัด เหมาะกับผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่ำ

 

คำแนะนำในการเลือกประกันภัยชั้น 3

 • ศึกษาข้อมูลประกันภัยและทำการเปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองจากหลายบริษัท

 • เลือกบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ บริการดี เคลมง่าย

 • เลือกทุนประกันที่เหมาะสมกับความต้องการ

 • ถึงแม้จะมีประกันแล้วก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกันชั้น 3 ไม่ได้ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งหมด

 

ก่อนตัดสินใจเลือกประกันภัยชั้น 3 ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • ความเสี่ยงในการขับขี่

  • ประสบการณ์การขับขี่: เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือไม่

  • พฤติกรรมการขับขี่: ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร

  • สภาพรถยนต์: สภาพรถดี ดูแลรักษาสม่ำเสมอ

 • งบประมาณ

  • เบี้ยประกัน: ประกันชั้น 3 มีราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าประกันชั้นอื่น

  • ทุนประกัน: เลือกทุนประกันที่เหมาะสมกับความต้องการ

 • ความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก: คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 

  • ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน: คุ้มครองค่าซ่อมแซม

  • บริการเสริม: บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการรถยก

 • บริษัทประกัน

  • ความน่าเชื่อถือ: เลือกบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคง

  • บริการ: บริการดี เคลมง่าย

 

ตัวอย่าง: ใครที่เหมาะสมกับประกันชั้น 3

นาย A เป็นพนักงานออฟฟิศ ขับขี่รถยนต์ไปทำงานทุกวัน นาย A มีประสบการณ์การขับขี่ 5 ปี ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ นาย A มีรถยนต์เก่า มูลค่ารถ 200,000 บาท นาย A ต้องการประกันราคาประหยัด ประกันภัยชั้น 3 จึงเหมาะกับนาย A เพราะ

 • นาย A มีประสบการณ์การขับขี่

 • นาย A ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

 • นาย A มีความเสี่ยงต่ำ

 • นาย A ต้องการประกันราคาประหยัด

 

จึงสรุปได้ว่าประกันภัยชั้น 3 เหมาะกับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์รถยนต์ สามารถขับขี่ได้ด้วยความระมัดระวัง มีความเสี่ยงต่ำในการเกิดอุบัติเหตุ และต้องการประกันราคาประหยัด