ไม้แบบก่อสร้าง: องค์ประกอบสำคัญในงานก่อสร้าง

1 post / 0 new
nenechan
Offline
Last seen: 18 ชั่วโมง 49 นาที ก่อน
Joined: 9 ส.ค. 2023 - 15:15
ไม้แบบก่อสร้าง: องค์ประกอบสำคัญในงานก่อสร้าง

ไม้แบบก่อสร้าง คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้รองรับคอนกรีตเทาให้เป็นรูปร่างตามต้องการ เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ที่หล่อหลอมโครงสร้างคอนกรีตให้เกิดเป็นรูปทรงที่ต้องการ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้างทุกประเภท ตั้งแต่บ้านเรือนทั่วไป อาคารสูงระฟ้า ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การเลือกใช้ไม้แบบก่อสร้างที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับงาน และติดตั้งอย่างถูกต้อง จะส่งผลต่อความแข็งแรง ปลอดภัย และความสวยงามของโครงสร้างที่ได้เปรียบเสมือนรากฐานของงานก่อสร้างเลยทีเดียว

ประเภทของไม้แบบก่อสร้าง

ไม้แบบก่อสร้างสามารถจำแนกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ ดังนี้

 • ไม้แบบไม้จริง:นิยมใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ยางนา ตะเคียนทอง มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี แต่ราคาค่อนข้างสูง เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานที่มีรูปทรงโค้งมน หรือต้องการผิวสัมผัสแบบธรรมชาติ

 • ไม้แบบไม้อัด:ผลิตจากเศษไม้มาอัดรวมกันด้วยกาว มีราคาถูกกว่าไม้แบบไม้จริง แต่ความแข็งแรง ทนทาน และอายุการใช้งานสั้นกว่า เหมาะกับงานทั่วไป งานที่มีรูปทรงเรียบง่าย

 • ไม้แบบโลหะ:ผลิตจากเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม หรือเหล็กกล้า มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง แต่ราคาค่อนข้างสูง เหมาะกับงานที่มีการใช้งานซ้ำบ่อย งานโครงสร้างขนาดใหญ่

 • ไม้แบบไฟเบอร์กลาส:ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสผสมกับเรซิน มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ทนต่อสารเคมี แต่ราคาค่อนข้างสูง เหมาะกับงานที่ต้องการความเบา งานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมี

ปัจจัยในการเลือกไม้แบบก่อสร้าง

การเลือกใช้ไม้แบบก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 • ประเภทของงาน:

  • งานโครงสร้างขนาดใหญ่ งานที่มีรูปทรงซับซ้อน ควรใช้ไม้แบบโลหะหรือไฟเบอร์กลาส

  • งานทั่วไป งานที่มีรูปทรงเรียบง่าย ควรใช้ไม้แบบไม้จริงหรือไม้อัด

 • งบประมาณ:

  • ไม้แบบไม้จริงมีราคาแพงที่สุด รองลงมาคือไม้แบบโลหะ ไฟเบอร์กลาส และไม้อัด

 • จำนวนการใช้งาน:

  • หากต้องการใช้งานซ้ำบ่อย ควรใช้ไม้แบบโลหะหรือไฟเบอร์กลาส

 • น้ำหนัก:

  • งานโครงสร้างที่ต้องการความเบา ควรใช้ไม้แบบไฟเบอร์กลาสหรือไม้อัด

การติดตั้งไม้แบบก่อสร้าง

การติดตั้งไม้แบบก่อสร้าง ต้องการความละเอียดและความชำนาญ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมพื้นผิว: พื้นผิวที่จะเทคอนกรีตต้องเรียบและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก

 2. ติดตั้งฐานรอง: วางฐานรองไม้แบบเพื่อปรับระดับและรองรับน้ำหนักคอนกรีต

 3. ติดตั้งแผ่นไม้แบบ: จัดเรียงแผ่นไม้แบบตามรูปแบบที่ต้องการ ยึดด้วยตะปูหรือสกรู

 4. ซีลรอยต่อ: อุดรอยต่อระหว่างแผ่นไม้แบบด้วยวัสดุซีลแอนท์เพื่อป้องกันคอนกรีตไหลรั่ว

 5. ติดตั้งเสาค้ำยัน: ติดตั้งเสาค้ำยันเพื่อรองรับแรงดันของคอนกรีต

 6. ตรวจสอบความเรียบร้อย: ตรวจสอบความเรียบร้อยของไม้แบบก่อนเทคอนกรีต

 

ไม้แบบก่อสร้าง ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในงานก่อสร้าง การเลือกใช้ไม้แบบที่เหมาะสมกับงาน ติดตั้งอย่างถูกต้อง และดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่แข็งแรง ทนทาน สวยงาม และปลอดภัย