อุปกรณ์ฝีกเด็กเดิน

กระแตเวียนวันนี้ + Presenter ...

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     ข้าพเจ้า เคยได้นำเสนอ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน ของทารก ... ตามที่เหลือความจำไว้ใน สมองวัย 70 ... ที่เรียกว่า ...

         “กระแตเวียน” ... หรือที่ปักษ์ใต้บ้านข้าพเจ้า เรียกว่า “กระบอกเวียน” ... ไว้หนหนึ่งแล้ว

     แต่ ... บล็อกที่เขียนในครั้งนั้น ขาดความสมบูรณ์ ... ไม่มีภาพวิธีการใช้ จึงมี ผู้อ่านบางท่าน เสนอแนะ ให้นำภาพ ดังกล่าวมา ลงไว้ด้วย

     วันนี้  .... “กระแตเวียน” ... เก็บตก + Presenter … จึงกลับฟื้น คืนชีพ มากระดี๋ กระด๊า ! ... อีกตราแล้วครับผม

     ... กลับลงใต้ เมื่อสองคราก่อน ... ช่วง ฤดูมังคุด ... ด้วยว่าปีนี้ราคามังคุด ค่อนข้างดี กอปรด้วย ลูกลงไปกำกับ ... “จำปา” จึงจำเป็น ... !Subscribe to RSS - อุปกรณ์ฝีกเด็กเดิน