ข้ามต้มสามเหลี่ยม

แม่ยาย เจอ แม่ย่า จะเิกิดอะไรขึ้น!!!!!

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บ่ายๆ วันอาทิตย์  อยากนอนเล่นสักนิด แต่..................

เกิดเหตุขึ้นจนได้     อย่างว่าอ่ะนะ....อะไรจะเิกิด    มันก็ต้องเกิด

แล้วถ้าเป็นเพื่อนสมาชิกล่ะ  จะทำยังไง  จะทำอะไรถ้าแม่ย่า  กับ  แม่ยาย  เจอกัน??????Subscribe to RSS - ข้ามต้มสามเหลี่ยม