คำสุภาษิต

สุภาษิตสอนใจ ก้าวสู่ชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ในโอกาสวันดี 9 เดือน 9 นี้ ขอนำ สุภาษิตไทย ที่สืบทอดกันมาช้านาน มาฝากทุกท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นคนมีศีลธรรม เป็นคนมีปัญญา มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข

1. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นานSubscribe to RSS - คำสุภาษิต