ได้รับ Chives แล้วค่ะ

รายงานพี่กลอย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ขอบคุณพี่กลอยมากค่ะ ได้รับเมล็ด Chives แล้วค่ะ

จะลองปลูกดูค่ะ ได้ผลอย่างไรจะรายงานให้ทราบนะคะ

          Subscribe to RSS - ได้รับ Chives แล้วค่ะ