การออกแบบพื้นที่ตามแนวทางโคกหนองนาโมเดล

1 post / 0 new
wichitsak
รูปภาพของ wichitsak
Offline
Last seen: 3 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
Joined: 2 เม.ย. 2017 - 22:05
การออกแบบพื้นที่ตามแนวทางโคกหนองนาโมเดล

มีที่ดินอยู่ 30 ไร่ ครับ ขุดบ่อลึก 2.50 เมตรไป 2 ไร่ ปล่อยเช่าทำไร่อ้อยไป15ไร่ ทำนา 13 ไร่