บล็อกของ ภัทรา

ส่งการบ้าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ขอส่งการบ้านถั่วฝักยาวม่วงค่ะ

 

ความคืบหน้าของการบ้าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้มารายงานดอกผลของการบ้านค่ะ

บวบกลมได้เมล็ดพันธุ์จากคุรครูโกโก้ปลูกได้สองเครือได้ลูกทั้งหมดห้าลูกถูกแมลงเจาะตอนเล็กสองลูกมาเหี่ยวเน่าตอนโตสองลูก ก็เลยเหลือไว้ทำพันธุ์เพียงลูกเดียวคุณครูจะให้ผ่านไหมน้อ

บวบหอมลูกยาวลูกแรกแก่แล้ววันนี้เลยตัดมาไว้ทำพันะุ์

ส่งการบ้านครั้งที่๑

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะ    วันนี้มาส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ

ถั่วครกได้พันธุ์จากป้าเล็กกับป้าลัดเอาให้น้องที่รพ.

ปลูกด้วยส่วนของตัวเองปลูกรุ่นแรกได้สี่ช่อเเล้วปลูกอีกให้ขึ้นต้นยอที่บ้านตอนนี้กำลังติดผลค่ะ

  อีกส่วนปลูกที่สวนทำค้างให้ยังไม่มีผลค่ะ
Subscribe to RSS - บล็อกของ ภัทรา