เศรษฐกิจพอเพียง

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง​ ​คือ​ ​การพัฒนาที่ตั้ง​อยู่​บนพื้นฐานของทางสายกลาง​และ​ความ​ไม่​ประมาท​ ​โดย​คำ​นึง​ถึง​ ​ความ​พอประมาณ​ ​ความ​มี​เหตุผล​ ​การสร้างภูมิคุ้ม​กัน​ที่ดี​ใน​ตัว​ ​ตลอดจน​ใช้​ความ​รู้​ความ​รอบคอบ​ ​และ​คุณธรรม​ ​ประกอบการวางแผน​ ​การตัดสินใจ​และ​การกระทำ

 


 

ตอนที่ยังไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเศรษฐกิจอยู่ 2 อย่าง

  • ทางซ้ายมือเป็นเศรษฐกิจหลังเขา ฉันอยู่ของฉัน ไม่ยุ่งกับใคร วัดผลกันที่ความสุขมวลรวม(GDH)
  • ทางขวามือธุรกิจค้าขาย หรือธุรกิจตาโตวัดผลกันที่ ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP)

ความ สุข วัดได้จริงเหรอ  ผลิตภัณฑ์มวลรวม มันแค่ตัวเลขหลอกลวงหรือเปล่า ทั้งสองอย่างนี้ทำให้เราอยู่ดีกินดี มีสังคมที่ดีหรือเปล่า

เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ตรงกลางระหว่างหลังเขากับตาโต เป็นเศรษฐกิจที่ มีสามลักษณะ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน  สองเงื่อนไข คือ มีความรู้ และคุณธรรม รายละเอียดหาอ่านกันเอาเองนะครับ เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเรา และประเทศรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้

ส่วนตัวผมเองไม่อยากทำเศรษฐกิจ พอเพียงให้เป็นเรื่องยาก ผมคิดอยู่เสมอว่าทำอะไรพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุด ก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว

Keywords: