บล็อกของ แหลวยั่ง

เพื่อนชาวนา

หมวดหมู่ของบล็อก: 


หน้าแล้งแทบไม่มีหญ้าให้ควายกิน

บ้านนา

หมวดหมู่ของบล็อก: 


นาข้าว

ผมลงรูปไม่ได้ครับช่วยด้วย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

นาข้าวที่ลงมือดำไว้

หมวดหมู่ของบล็อก: 


ปักดำเมื่อ 25/8/55 เขียวดีครับ ถ่ายเมื่อ6/10/55

ข้าวนาหว่านเริ่มเขียวบ้างแล้ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 


สีเขียวเย็นตา

มาทำนากันเถอะพี่น้อง

หมวดหมู่ของบล็อก: 


ขั้นตอนการทำนาครับ


1.ถอนกล้าครับ

Rally

หมวดหมู่ของบล็อก: 


Rally กทม - เลย

เกดนาไว้รับหน้าฝนครับตั้งแต่ เม.ย.

หมวดหมู่ของบล็อก: 


สภาพเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ขังทำนาไม่ได้ผลดี

ข้าวนาปรัง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ข้าวกำลังออกรวง

หาอยู่หากินแบบพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ แหลวยั่ง