ชาวเกษตร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มีเรื่องเล่าค่ะ ชาวเกษตรที่ปลูกมันสำปะหลัง ช่วงหน้าแล้งนี้ระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยนะคะ 

ในวงการเกษตร มีการแนะนำให้แช่ท่อนพันธุ์ก่อนการปลูกด้วยไทอะมีโทแซม สามารถป้องกันการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้ 1 เดือน นอกจากนี้ควรมีการไถ ตากดิน อย่างน้อย14 วัน หลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝน และถ้าพบเพลี้ยแป้งให้เด็ด หรือนำออกจากแปลง อย่าลืมนะคะ ให้มีการตรวจแปลงเป็นประจำอีกด้วย 

 

อีกเรื่องค่ะ สำหรับชาวเกษตรที่ปลูกพืชผัก เพื่อป้องกันการเกิดโรคพืช และทำให้พืชผักของเราแข็งแรงอีกด้วยนะคะ ขอเสนอเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการลดการใช้สารเคมี ลดต้นในการซื้อสารเคมี การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ ซึ่งต่อต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชผักต่างๆ ได้ ด้วยการนำมาแช่เมล็ดพันธุ์ การผสมในปุ๋ย รวมทั้งใช้ฉีดพ่นในช่วงที่มีการระบาดของโรคพืช ทำเองได้ง่าย

 ให้เกษตรกรที่ปลูกผักได้ทดลองทำเอง และใช้เองค่ะ

อ้อ เห็นมีจำหน่ายหากมีใครสนใจ http://www.bansuanporpeang.com/node/3172 หรือติดต่อไปที่ คลินิกโรคพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 

ความเห็น

กำลังสนใจเชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู่เลย ไม่ทราบว่าที่ไหนมีจำหน่ายครับ

ขอบคุณเรื่องราวที่นำเสนอ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมถึงโรคพืชหน้าแล้งค่ะ

ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐ ก็ที่นี่ค่ะ ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-281047 หรือ 02-9428200-45 ต่อ 3413, 3406 หรือ 3405
ราคาขวดละ 80 บาท (ถ้าจำไม่ผิดนะคะ) แต่ถ้าซื้อของเอกชนก็เป็นยี่ห้อยูนิเซฟ (บ.ยูนิซีดส์)


ลองอ่านดูนะคะเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยhttp://www.rdi.ku.ac.th/kufair50/plant/68_plant/68_plant.html


เคยใช้กับพริก และหอมค่ะ