ข่าวประกาศ...การรับปริญญาภาคใต้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

    ประกาศเลื่อนกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรในภาคใต้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2552-2553 จากเดิมระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2554 เป็นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2554