เพื่อนร่วมแนวความคิด สร้างชีวิตยั่งยืน (คนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคน)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความเห็น

:love: :cheer3: ผมชื่อ สุวิทย์ ครับ บ้านผมอยู่ที่เชียงราย จริงแล้วผมเป็นคนที่ ก.ท.ม. มาอยู่ที่ เชียงรายได้ 24 ปีแล้ว ผมมาที่ เชียงรายก็เพราะว่า ผมมีแนวคิด ที่จะสร้างชีวิตพอเพียง ยั่งยืน สงบสุข และอิสระภาพ และก็มาอนุรักษ์ ป่าไม้ลำธารสิ่งแวดล้อม ที่ดินที่อนุรักษ์ไว้ได้ประมาณ 200-300 ไร่ แต่ ขณะนั้นบริเวณรอบๆ ของชนเผ่าม้งและคนบ้าน มีการตัดไม้ทำลายป่ามากมาย ผมก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ เพราะเขาก็จำเป็น เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองไว้ จน มาถึงตอนนี้ ณ ปัจจุบันที่ดินส่วนหนึ่งผมได้ยกให้ โครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันเขตป่าไม้ ไม่ให้มีการรุก ป่าอีก และผมก็ยังมีแนวคิดว่า ผมอยากจะสร้างที่โครงการ รวมถึงบ้านผม เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ชีวิตยั่งยืน พอเพียง แหล่งอาหารที่อุดมสมบรูณ์ เพื่อให้ชาวเผ่าม้งได้มีอาชีพและรายได้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีก และทุกคน
ผมจึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมแนวคิด ร่วมด้วยช่วยกันสร้าง เพื่อ โลกเพื่อเรา ชีวิตที่ยั่งยืน ผม สุวิทย์ 089-9987-321 ด้วยความจริงใจ
:bye:

:admire: ยินดีครับ แนวคิดคล้ายกันครับ แต่น่าเพิ่มเติมข้อความที่ต้องการสื่อโดยการแก้ไขบล็อกนะครับ  ไม่ควรเขียนเป็นคอมเม้นท์  เพราะเดี๋ยวจะถูกเลื่อนลงไปด้านล่างเรื่อยๆ ครับ

“Stupidity is an attempt to iron out all differences, and not to use them or value them creatively.”
― Bill Mollison

สวัสดีครับพี่สุวิทย์ ร่วมด้วยช่วยกันครับ ปลูกป่าแล้วอย่าลืมปลูกพืชอาหารให้กับสัตว์ป่าด้วยนะครับ :bye:

สนับสนุนแนวคิดนี้สุดๆครับ

มาแนวเดียวกันเลยครับ

สู้ๆนะครับ

ผมคนพะเยาครับ

 เห็นด้วย มีแนวคิดตรงกัน ผมปลูกไม้ป่ามาหลายปีแล้ว ให้ปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถเก็บกินผลผลิตได้ด้วย นอกจากคนได้กินแล้ว ยังได้เผื่อแผ่ให้แก่สัตว์ได้กินและได้อาศัยด้วย เพราะโลกนี้จะน่าอยู่อาศัยจะต้องประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย ซึ่งไม่ใช่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เช่น ให้ปลูกปาล์น้ำมัน และยางพารา ตามที่รัฐส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งมีแต่สีเขียวแต่ไม่มีชีวิตชีวา เพราะจะไม่มีนกอาศัยอยู่เลย นอกจากนี้พืชพวกนี้ยังไม่สามารถช่วยซับน้ำหรือลดความแรงของน้ำได้เวลามีน้ำมามาก และพวกพืชเชิงเดี่ยวพวกนี้จะกินน้ำมาก ต่อไปจะแห้งแล้งมากขึ้นอีก ไม่เชื่อก็คอยดู