ช้างเผือกคู่พระบารมี

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 เมื่อวันพฤหัสที่ 3 มิ.ย. 53 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปจังหวัดกระบี่ ไปเครื่องบิน ระหว่างที่นั่งรถจากสนามบินกระบี่ไปยังอ่าวนาง เจอหนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่ในรถคันนั้น เลยอ่านเพื่อฆ่าเวลา เป็นหนังสือขององค์กรส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งของกระบี่ พบข้อมูลที่น่าสนใจและน่าจะมาเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง ผมเลยใช่วิธีถ่านภาพข้อมูลดังกล่าวมาแล้วค่อยมาแกะข้อมูลจากภาพถ่ายอีกที เรื่องที่ว่านี้คือเรื่องช้างเผือกเชือกสำคัญในรัชสมัยนี้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวกระบี่เป็นอย่างยิ่ง ช้างเผือกเชือกนั้นคือ "พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ติดตามรายละเอียดได้เลยครับ

พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพจาก www.elephanthospital.com

ช้างเผือกคู่พระบารมี

            ตำบลดินอุดม เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ อ.ลำทับ จ.กระบี่ และเป็นดินแดนที่มาของช้างเผือกเชือกสำคัญ กล่าวคือในปี พ.ศ.๒๔๙๙ คณะจับช้างของนายเจิม  พรหมแสง,  นายแปลก  ฟุ้งเฟื่อง,  นายตรึก  พรหมแสง,  นายเขิม  คงหวัง,  นายพลอย  บุญเดช,  นายวัน  เป๋าเงิน,  นายดวน  ชูศรี,  นายจวน  พรหมแสง  และมีหมอเฒ่าอิ่ม  เจริญรูป เป็นหมอช้าง โดยนายแปลก  ฟุ้งเฟื่องเป็นผู้ขอสัมปทานในการจับช้างจากทางราชการ หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ก็ได้ต้อนช้างเข้าคอกในเขตบริเวณบ้านหนองจูด-บ้านหนองเฒ่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ในการต้อนช้างครั้งนั้นมีช้างเข้าคอก ๖ เชือกดังนี้ ๑.พังสาคร  ๒.พลายทอง ๓.พังเพียร ๔.พังวิไล ๕.พังน้อย ๖.พลายแก้ว

            นามช้างทั้ง ๖ เชือกนี้เรียกตามควาญช้าง หรือหมอช้างตั้งให้ สำหรับช้างที่ขอกล่าวถึงคือ “พลายแก้ว” ขณะนั้นมีอายุประมาณ ๕-๖ ปี สูงประมาณ ๑๕๐ ซม. โดยนายเขิม  คงหวัง เป็นผู้ดูแล ประมาณ ๔ เดือน นายทัด  ศรีสุข ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ทราบเรื่องจึงแจ้งต่อนายอำเภอคลองท่อม (นายมัง ณ ถลาง)ทราบ ว่ามีช้างที่มีคุณลักษณะพิเศษ น่าสันนิษฐานว่าเป็นช้างเผือก และนายอำเภอคลองท่อมได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คือ นายอ้วน  สุระกุล ทราบข่าวดังกล่าว และได้แจ้งต่อทางสำนักพระราชวัง จากนั้นสำนักพระราชวังได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจคชลักษณ์ ผลปรากฏว่าเป็นช้างสำคัญจริง ด้วยลักษณะสมบูรณ์ ศุภมงคลครบถ้วนถูกต้องตามตำราคชศาสตร์ สมควรทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกระบี่ได้นำส่งพลายแก้วมายังกรุงเทพฯ เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐ โดยนำมาเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิต ก่อนน้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การสวนสัตว์ได้น้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันจันทร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๐๑ และต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จารึกนามพระราชทานช้างสำคัญว่า

       พระเศวตอดุลยเดชพาหน             ภูมิพลนวนาถบารมี

       ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณพาส         บรมกมลาสนวิศุทธวงศ์

       สรรพมงคลลักษณคเชนทรชาต       สยามราษฎรสวัสดิประสิทธิ์

       รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ           ปรมินทรบพิตรสารศักดิ์เลิศฟ้า

            ปัจจุบันพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ รับราชการใต้บาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นานนับได้กว่า ๕๒ ปีแล้ว ร่างกายของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ได้สูงใหญ่ขึ้นตามวัย “ศุภลักษณ์ช้าง งาขวา ยาวล้อม งวงวง ทับงาซ้ายจง พินิศดูอัศจรรย์ งาซ้ายนั้นสั้นกว่ากัน ปลายซ้ายผัน เข้าจรดอยู่ล่างงาขวา ศุภลักษณ์ช้างนามว่า “อ้อมจักรวาล” นับว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ที่ช้างเผือกคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศุภลักษณ์เพิ่มพูนขึ้นอย่างงดงามยิ่งด้วยมงคล สมกับที่ได้บังเกิดมาเป็น ช้างเผือกคู่บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปี่ยมล้นด้วยทศพิธราชธรรม ยังประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วพระราชอาณาจักร ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยสืบไป

 

ข้อมูลจาก : หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำปี 2551

ความเห็น

      ดูข่าวช้างเผือกคู่บารมีมาตั่งแต่เด็กๆไม่เคยได้หาข้อมูลอ่านเลย

    ขอบคณุครับกับเรื่องดีๆ  เรารักในหลวงSmile

ไม่รู้ว่า ช้างคู่พระบารมี พระองค์ต้องเคยทรงประทับหรือไม่ จารีตประเพณีมีกำหนดไว้หรือป่าวนะ และใช้ประทับในราชพิธีอะไรบ้าง

แสวงหาชีวิตที่สงบ..หลบลี้หนีความวุ่นวาย

 เรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกัน ต้องค้นคว้ากันต่อไป

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ

ผมขออนุญาติเพิ่มเติมภาพให้ด้วยนะครับ

วิหคน้อยบินไกล เฝ้ารอวันกลับคืนถิ่น

ช้างอายุ ๕๒ ปี มากกว่าจันทร์เจ้าอีก ขอบคุณนะคะ ที่นำมาเล่าให้ฟัง ได้รู้อีกหนึ่งเรื่อง ขอบคุณค่ะ

พอเพียง และ เพียงพอ บ้านไร่จันทร์เจ้า 

ภูมิใจและดีใจแทนคนกระบี่จริง ๆ ที่ช้างคู่พระบารมีมาจากกระบี่  ขอบคุณลุงโรสและน้องอรรถที่นำของดี ๆ และเป็นมงคลมาใ้ห้ดู ได้ความรู้มาก  ภาพของน้องอรรถ ก็คือ พระเศวตฯ ใช่มั้ย 

ที่เห็น เหมือนโคลง 4บรรทัดนั่น  เป็นชื่อของพระเศวตฯทั้งหมดเลยเหรอค่ะ

ชื่อยาวดีจัง

 

 ใช่แล้วครับ ชื่อพระเศวตฯแบบเต็มๆ

ชื่อพระช้างก้อยาว  ชื่อเมืองหลวงก้อยาว

คงจะมีที่มา ว่าทำไมของคู่บ้านคู่เมือง จึงต้องตั้งชื่อแบบนี้

อย่างเรือสุพรรณหงส์ ก้อชื่อยาวหลายบรรทัด เหมือนกัน

 

ไม่เคยได้หาอ่านเลย เพิ่งจะรู้นี่แหล่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่เอาความรู้มาฝาก

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

หน้า