โครงการเทศกาลกินดีมีสุข๑

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     เครือข่ายอาหารพื้นบ้านจากป่านาเล จังหวัดพัทลุง  ภายใต้แผนงานสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร  มูลนิธิชีววิถี(Biothai)  ในระยะที่ ๑ ได้ทำการประมวลภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุงมาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๔ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

  ในระยะที่ ๒ ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านในทิศทางที่สอดคล้องกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของแต่ละชุมชน และเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เครือข่ายในรูปแบบกิจกรรมตามรอยอาหารพื้นบ้านกับโรงเรียนตำนาน ตำบลตำนาน อำเภอเมือง   โรงเรียนวัดพิกุลทอง ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน  โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา     ในระยะที่ ๓ ได้ทำการนำร่องร้านกินดีมีสุข  ให้เป็นตัวกางในการประสานเครือข่าย เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้บริโภคทั่วไป  รวมทั้งทำการเผยแพร่คุณค่าวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน  ตลอดจนการสืบสานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่า นา เล  อันเป็นรากฐานการทำอยู่ทำกินของแต่ละชุมชน
     เทศกาลกินดี มีสุข  เป็นกระบวนการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ช่องทางหนึ่งที่เครือข่ายจะได้มีเวทีเฉพาะในการนำเสนอคุณค่าภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านจากชุมชนผู้ผลิตถึงผู้บริโภคที่สนใจ  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงเนื้อหา รูปแบบของวิถีวัฒนธรรมการกินดีมีสุข  การสร้างสรรค์สังคมไปในทิศทางที่บรรเทาและป้องกันปัญหาสุขภาพ  สังคมสิ่งแวดล้อมร่วมกัน   
     
วัตถุประสงค์
    ๑  เพื่อเผยแพร่คุณค่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ตามภูมินิเวศน์ป่า นา เล จังหวัดพัทลุง
    ๒ เชื่อมโยงกลุ่มบุคคลที่ตระหนักสนใจ  ในการกินอยู่แบบพื้นบ้าน และการฟื้นฟูรักษาธรรมชาติ

รูปแบบและเนื้อหา  
   ๑    เวทีสนทนา  “หลบมาแล ป่า นา เล เท่บ้านเรา”
   ๒   ลานยิ้มสัญจร  พื้นที่นี้ดีจัง กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง  
  ๓    ลานมัดย้อมสีธรรมชาติสวย ด้วยมือฉัน   
  ๔    ซุ้มอาหารพื้นบ้าน จาก ป่า นา เล
  ๕    นิทรรศการ “กินเปลี่ยนโลก” Food for change  
  ๖    เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง  กับ บ้านสวนพอเพียงดอทคอม


ระยะเวลา และสถานที่   
 
ศุกร์ที่ ๒๖ – เสาร์ที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๖
ณ ศาลาประชาคม  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
 
องค์กรร่วมจัด  
เครือข่ายกินดีมีสุข ด้วยอาหารพื้นบ้านจาก ป่านาเล พัทลุง   นำโดย คุณประไพ ทองเชิญ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านเกาะทัง   นำโดย คุณเตือนใจ  สิทธิบุรี
สำนักงานปกครองอำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
บ้านสวนพอเพียงดอทคอม
สวนไผ่ขวัญใจ และกลุ่มผู้บริโภคอาหารธรรมชาติ  

ผู้สนับสนุนงบประมาณ
มูลนิธิชีววิถี    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       ผู้บริโภคอาหารพื้นบ้าน  หรืออาหารจากธรรมชาติ  และกลุ่มบุคคลทั่วไป  ได้รู้จักและได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของอาหารซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรับรู้และหาทางเลือก  เพื่อการกินดี มีสุขภาพดี     
      เกิดช่องทางในการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง
       

กำหนดการและกระบวนการ
ศุกร์ ที่ ๒๖  เมษายน ๕๖
                                     ๑๐ . ๐๐ น – ๑๒. ๓๐ น   เวทีเสวนา  “หลบมาแล ป่า นา เล ที่บ้านเรา”
                       นำเสวนา โดย  ประมวล  มณีโรจน์  
                        ประพัฒน์  จันทร์อักษร   ตัวแทนชาวนา บ้านตำนาน
                        หมอหร้อหวาน  วัชจิรโสภณ ตัวแทนชาวป่า บ้านศาลาเม็ง
                        ตัวแทนชาวเล  กิติอะยะ แขกพงษ์ บ้านคลองกระอาน ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
                              ดำเนินรายการเสวนา โดย  คุณวิฑูรย์  เลี่ยนจำรูญ  มูลนิธิชีววิถี
 ช่วงบ่าย  ๑๓.๐๐ น- ๑๘ .๐๐ น  
                            ร่วมทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
                            ลานยิ้มสัญจร
                            ชิม ชม ลองทำ อาหารพื้นบ้านจาก โซนป่า  
                                                    แกงสมุนไพร  แกงเลียงตาหมัดยายกลั้ง
                                                    สาธิตการกวนลอดช่องใบเตยและผักหวานป่า
                                                    ข้าวหมากเหนียวดำไร่
                           อาหารจากโซนนา  ข้าวยำสมุนไพร   ยำมะม่วงเบา  
                                                         นึ่งขนมใบคนที   จีขนมม้า
                           อาหารโซนเล      ปลาทะเลแดดเดียว  ต้มส้มปลา  เป็นต้น

เสาร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๖
เวลา ๘.๐๐ น -  ๑๕.๐๐ น
                            กิจกรรมลานยิ้มสัญจร
                            มัดย้อมผ้าสีธรรมชาติ
                            อาหารจากป่า นา เล                                      
                                      

ความเห็น

เป็นโครงการที่ดีครับ แต่คงไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงาน

อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ทุกชุมชนครับ

we

เป็นโครงการที่ดีค่ะ

ในวันที่ 26 ตัวแทนเวบจะเปิดซุ้มค่ะ ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ใกล้ หรือ ท่านที่สนใจ ไปร่วมงาน.....อย่าลืมพกตะกร้าไปด้วยนะคะ ไม่งั้นอาจจะถือไม่หมด

เสียดายจังที่ไม่มีโอกาสไปร่วมงานด้วย เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เลย อยากให้บ้านเราเอาเป็นตัวอย่างมั่งจังเลยนิLaughing

"ความสุขของชีวิตในวันนี้ คือทำตามวิถีพอเพียงของพ่อ"

โครงการดีอีกแล้ว ครูหยอยของชาวบ้าน

_________________________  

Our way is not soft grass, it’s a mountain path with lots of rocks. But it goes upward, forward, toward the sun. – Ruth Westheimer

ของที่สนใจมากอยู่วันศุกร์เพ ทำพรื่อนิ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

พี่เสินไปม่าย ถ้าไป ไปด้วยนะครีบ

พอเพียง พอเพียง

ไปตะพี่เสิน หาโฆกในงานไม่ได้ทีนิ


 

ส่งกำลังใจมาให้ทีมงานค่ะ

หน้า