จากบ้านสวนพอเพียงถึงบ้านไร่คุณพิมวรภา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บ้านสวนพอเพียง แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง ขอแค่เรามี....แบ่งปัน สร้างสรรค์ ควาพอเพียง ความสุขมันอยู่ไมไกลครับ....


ปลูกต้นไม้ด้วยนะครับ ขอบคุณบ้านสวนพอเพียง

ความเห็น

รีบเข้าบ้าน นึกว่าพี่แจกเมล็ดมะเขือเปราะ ฮ่าฮ่าฮ่า ที่แท้แจกลูกเขือ

ความสะดวกสบายมีขาย แต่ความสุขเงินซื้อไม่ได้ เพราะความสุขมิใช่เงิน

กิน แจก แลก ขาย ครับ

บอกด้วยภาพแบ่งปันสร้างสรรค์พอเพียงจริงๆค่ะ

ชื่นชมๆ จ่าดำใจดีเสมอ

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

ชื่นชมครับแต่แจกแบบนี้เหนื่อยอีกยาว แจกเมล็ดให้ปลูกด้วยจะได้ช่วยแบ่งเบาครับ

 ดีใจที่ได้รับ สุขใจยิ่งกว่าที่ได้แบ่งปัน

ครับผมแต่กลัวบางคนไม่มีเวลาดูแลครับ

ยินดีด้วยค่ะ--แจกจ่ายแบบพี่-น้อง(อร่อยแบบปลอดภัย)

หน้า