งานวันนี้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้บรรยายให้ความรู้การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ.กาญจนบุรี

 กลัวการนั่งหน้า..

โดยการทำเกษตรที่พึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยมากที่สุด ใช้วัตถุดิบที่ทำลายสิ่งแวดล้อมคือก้อนเห็ดเก่ามาทำให้มีคุณค่าเป็นปุ๋ยมูลสัตว์แปรรูป...เวลาน้อยมากเลยได้แค่อย่างเดียว

ขอบคุณบ้านสวนพอเพียง แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง...

ความเห็น

เป็นเรื่องธรรมดาของการอบรม  ถ้าดูคอนเสริท์ เก้าอี้แถวหน้าไม่ว่าง

ครับ...

วิทยากรมาดเข้ม น่าชื่นชมคะ

ความสะดวกสบายมีขาย แต่ความสุขเงินซื้อไม่ได้ เพราะความสุขมิใช่เงิน

ครับผม...

ถ้าอบรมแบบไปดูแหล่งเรียนรู้จริงจะเห็นภาพมากกว่านี้ค่ะ ฟังเฉยๆมองไม่เห็นภาพไม่ได้บรรยากาศแถมลืมข้อมูลอีกต่างหาก หน่วยงานจัดอบรมแบบนี้มักไม่ค่อยได้ผลค่ะ

Cool คงจะดี ถ้า...

จริงครับและเวลาน้อยมาก..แต่มีตามมา4คนครับ

เยี่ยมๆๆๆ  

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

ขอบคุณครับ

คงได้ทายาท เป็นเกษตรกร ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพิ่มจำนวน ขึ้นอีกไม่น้อย ค่ะ อาจารย์วัชรินทร์

ก็สนใจตามมาศึกษาอยู่บ้างครับ

หน้า