สัมมนาYoung Smart Farmer ระดับประเทศ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สัมมนา Young Smart Farmer ระดับประเทศ

 

  ตัวแทนจาก 77จังหวัดร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการเกษตรทุกชนิด

ขอบคุณ บ้านสวนพอเพียง แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

ความเห็น

ยินดีด้วยครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์มากครับ

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ครับ..

ได้อะไรๆเพิ่มอีกแล้ว น้องดำไปในนามของอะไรครับ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

ที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตกครับ