ความแล้งมิอาจลบต้นไม้ที่ถูกคัดเลือกแล้วจากธรรมชาติ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต่อจากต้นไม้ตระกูลปาล์มที่ทนแล้งกันมาแล้ว วันนี้นำเสนอต้นไม้ที่ได้ปลูกมา อายุใกล้ๆกับต้นตาล ต้นลาน กันต่อครับ

 ต้นมะกรูด ปลูกจากเมล็ด ที่ถูกคัดเลือกสายพันธุ์จากธรรมชาติ (น้ำไม่เคยรด)

มะกรูด ๑ ใน ๖๐ ต้น

 

กล้วยน้ำว้า ที่ล้มลุกมาตลอด ๑ ปี ทนแล้งทนเค็ม

กล้วยน้ำว้า

 

มะขวิด ยืนหยัดด้วยความทรหด (เมล็ดมาจากอัมพวา)

 

มะขวิด

 

 

ลำพู ยังพอเหลือรอดอยู่บ้าง หลังจากน้ำในสระลดลงแล้ว กินน้ำค้างกับน้ำฝนที่ตกมาครั้งคราว

 

ลำพู

 

ลำพู

 

ไผ่กิงซุง ไม่โตขึ้นเลย ไม่มีหน่อ แต่ยังไม่ตาย ส่วนหญ้าที่ขึ้นรอบ เป็นการคัดเลือกโดยผู้เขียนเอง เพราะเห็นว่าทนแล้งและเป็นหญ้าเลื้อยตามพื้นดิน ไม่ชูลำต้นสูงเหมือนหญ้าญี่ปุ่น หญ้ามาเลย์

ไผ่กิมซุง

 

 

โกงกางก็ยังสู้ แม้จะไม่มีน้ำให้เห็นแล้ว พอกินน้ำฝนประทังชีวิตเป็นครั้งคราว

 

โกงกาง

 

 

กระถินเทพา จากกว่า ๑,๐๐๐ ต้น เหลือรอดไมถึง ๒๐ ต้น ปลูกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงพยูง (ป.ล. ต้นไม้ที่ปลูกที่เป็นไม้ป่าจะถูกล้อมรอบด้วยหญ้าแฝก เพื่อให้รากหญ้าแฝกเป็นพี่เลี้ยงนำทางลงไปหาน้ำ)

กระถินเทพา

 

ผู้เขียนกับต้นประสัก (โกงกางหัวสุม หรือ ต้นคลัก) คนที่มีอายุหน่อยเล่าว่าฝักของต้นประสักสามารถนำมาเชื่อมกินได้ รสชาดเหมือนกับมันเชื่อม

ต้นประสัก

 

ต้นตะบูนขาว

ตะบูนขาว

 

ตบท้ายด้วยตาลวันแม่ (๑๒ ส.ค. ๕๗) และตาลวันพ่อ (๕ ธ.ค. ๕๖) กันอีกครั้ง

ตาลวันแม่

 

 

ตาลวันพ่อ

ขอให้สงกรานต์ปีนี้มีแต่ความสุขทุกท่านครับ

 

 

 

 

 

ความเห็น

หน้า