ชุดรดน้ำต้นไม้เคลื่อนที่ระบบโซลาเซลล์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ชุดรดน้ำต้นไม้เคลื่อนที่ระบบโซลาเซลล์

 

สิ่งประดิษฐ์  ของนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี    ทำขึ้นเพื่อ ใช้ในแปลงเกษตร  แปลงไม้ดอก  ที่มีระยะทางยาว  เพื่อโชว์ ความสวยงาม สบายตาแก่ผู้พบเห็น  

ยกตัวอย่างภาพนี้  เหมาาะกับการใช้งานเครื่องนี้ 

 

ความเห็น

เอาเข้าจริงจะขี้เกียจเข็น

เจ๋ง มากๆ  พ้นยาฆ่าแมลงได้ไหม

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

หน้า