สรุปข้อมูลเกษตรผสมผสานสวนไผ่อาบูปี 2561

หมวดหมู่ของบล็อก: 

Jumbo4040023@gmail.comจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การทำสวนยางแบบผสมผสาน (ไผ่ในสวนยาง) บนพื้นที่ 5 ไร่ ต้นยางอายุ 12 ปี ปลูกไผ่กิมซุงเต็มทั้งแปลง อายุกอ 9 ปี บริหารจัดการแปลงแบบคนจน!...ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง! ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับประยุคต์ใช้กับการจัดการแปลง

เริ่มเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้

 

1. การทำสวนยางแบบผสมผสาน (ไผ่ในสวนยาง) บนพื้นที่ 5 ไร่ ในปี 2561 ให้รายได้มวลรวม 489,483 บาท

 

2. รายได้มวลรวมต่อเดือนเฉลี่ย อยู่ที่ 40,790 บาทต่อเดือน

 

3. 74.4 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้มวลรวม เกิดเป็นรายได้เข้าสวนเรียบร้อยแล้ว
อีก 25.6 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในรูปของการออมและการลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดเป็นต้นทุน

 

4. สัดส่วนรายได้ที่เยอะที่สุดได้มาจากไผ่ คิดเป็น 29.2 เปอร์เซ็นต์

 

5. รายได้เข้าสวนที่เป็นตัวเงิน เฉลี่ยอยู่ที่ 30,368 บาทต่อเดือน

 

6. ต้นทุนในการจัดการสวนไผ่อาบู อยู่ที่ 13,869 บาทต่อไร่ต่อปี

 

7. บวกลบคูณหารแล้ว การทำสวนยางแบบผสมผสาน (ไผ่ในสวนยาง) ให้รายเหลือ 84,027 บาทต่อไร่ต่อปี
โดยรายเหลือจากการทำสวนยางแบบผสมผสาน มีค่ามากกว่าการทำสวนยางเชิงเดี่ยวถึง 21 เท่า

 

8. การน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับสวนยาง 5 ไร่ ช่วยให้พื้นที่ 5 ไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี แม้จะเป็นช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำก็ไม่กระทบ

 

ท่านใด หรือ หน่วยงานใด ที่มีความสนใจ ต้องการจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทางสวนไผ่อาบูถ่ายทอดความรู้ฟรีนะครับ

ติดต่อ เฟสบุ๊คสวนไผ่อาบู ได้เลยครับผม

ความเห็น

ข้อมูลแน่นชัดเจนดีครับ Laughing

ไร่สุโขทัยนี้ดี ไร่นี้มีแต่ความสุข

ขอบคุณมากๆครับผม

ขอบคุณมากๆค่ะ น้อง ที่กราฟแท่ง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน .... ยินดีด้วย กับรายได้ ที่ ไม่ต้องกังวล เพราะ ผสมผสาน ให้เราสามารถ อยู่ได้อย่างสบายๆ ... รอชม ความก้าวหน้า เรื่อยๆ นะจ๊ะ

สุดยอดครับ เป้นข้อมูลให้กับ สมช บ้านอย่างดีเลย

ในวันที่ความสุขมากล้น รายได้ก็เหมือนจะล้นตามด้วย

ยินดีด้วยครับ มั่นใจ รายได้มั่นคง 

จงเตือนตน ด้วยตนเอง

ขอบคุณมากๆครับผม