เรื่องหญ้าแฝก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                   หลังจากท่องโลกไซเบอร์ไปเรื่อยๆ แล้วเจอเว็บนึงทำเกี่ยวกับเรื่องหญ้าแฝก มีภาพประกอบเนื้อเรื่องดีมาก เห็นหลายๆคนอยากรู้เรื่องนี้ก็เลยคัดลอกบางส่วน มาให้อ่าน แต่ให้ดีคงต้องไปอ่านกันเองที่เว็บเค้านะครับ

 

นายหลวงกับหญ้าแฝก

เนื้อหาและภาพจาก:www.pttplc.com

การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ

หญ้าแฝก มีรากยาว หยั่งลึก ที่แผ่กระจายลงดินในแนวดิ่ง จึงช่วยอุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และเมื่อนำมาปลูกเป็นแถวชิดติด
กันอย่างแน่นหนา จะช่วยดักตะกอนดิน รักษาหน้าดินได้ดี คุณลักษณะสองประการนี้ทำให้หญ้าแฝกไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ดินเท่านั้น แต่ยัง
ช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินที่สูญเสียธาตุอาหารให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มคุณภาพดินและอนุรักษ์น้ำ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญใน
การเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตจากการเกษตรของประเทศ หญ้าแฝกจึงเป็น “หญ้ามหัศจรรย์” ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่ง
เปรียบเปรย
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความสำคัญกับทุกชีวิต ถ้าดินเสียหาย ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมแรงร่วมใจของพวกเรา ไม่เพียงแต่ช่วยกันรักษาแผ่นดิน
ไว้เท่านั้น แต่ยังเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

หญ้าแฝกintro

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
ดิน หมายถึง วัตถุธรรมชาติที่เกิดปกคลุมพื้นผิวโลก มีการจัดเรียงชั้นดิน (Soil profile) ตาม ธรรมชาติเกิดมาจากการสลายตัวผุพังของหินแร่ และอินทรียวัตถุ ถ้ามีแร่ธาตุอาหาร อากาศ และน้ำเหมาะสมพืชก็สามารถเจริญเติบโตผลิดอกออกผลได้เป็นอย่างดี สภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ำที่ไหลบ่าชะ ล้างหน้าดินเป็นจำนวนมาก ทำให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ไป บางครั้งยังเกิดปัญหาดินพังทลาย ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพื้นที่ทำการเกษตร ส่งผลให้พื้นที่ซึ่งเดิมเคยให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงกลับให้ผลผลิตลดลง แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับปริมาณน้ำฝนมากเพียงพอ แต่เนื่องจากการไหลบ่าของน้ำฝนจำนวนมาก ทำให้พื้นดินไม่สามารถเก็บกักน้ำฝนได้อย่างเต็มที่

กำแพงที่มีชีวิตคืออะไร?
หญ้าแฝกintro2
กำแพงที่มีชีวิตก็คือหญ้าแฝกนั่นเอง

     หญ้าแฝกจัดเป็นหญ้าเขตร้อนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ กระจัดกระจายทั่วไปในสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยจะพบหญ้าแฝกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ทั่วไปจากที่ลุ่มจน ถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vetiveria zizanioides เป็นพืชตระกูลหญ้าขึ้นเป็นกอหนาแน่น เจริญเติบโตโดยการแตกกออย่างรวดเร็ว เส้นผ่าศูนย์กลางกอประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตร ลักษณะใบแคบยาวประมาณ 75 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ 75 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง หากนำมาปลูกติดต่อกันเป็นแนวยาวขวางแนวลาดเทของพื้นที่ กอซึ่งอยู่เหนือดินจะแตกกอติดต่อกันเหมือนรั้วต้นไม้ สามารถกรองเศษพืชและตะกอนดิน ซึ่งถูกน้ำชะล้างพัดพามาตกทับถมดินติดอยู่กับกอหญ้าเกิดเป็นคันดินตาม ธรรมชาติได้ หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเจริญเติบโตในแนวดิ่งมากกว่าออกทางด้านข้าง และมีจำนวนรากมากจึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี รากจะประสานติดต่อกันแน่นหนาเสมือนม่านหรือกำแพงใต้ดิน สามารถกักเก็บน้ำและความชื้นได้ ระบบรากแผ่ขยายกว้างเพียง 50 เซนติเมตร โดยรอบกอเท่านั้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง จัดเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้ดินมีความชื้นและ รักษาหน้าดิน เพื่อใช้สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าวเป็นวิธีการที่ง่ายน้อยมาก ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมในเขตพื้นที่การเกษตรน้ำฝนให้มี ความมั่นคงและยั่งยืน สามารถน้ำวิธีการนี้ไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พื้นที่สองข้างของทางคลองชลประทานอ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ ป่าไม้ ป้องกันขอบตลิ่ง คอสะพาน ไหล่ถนน เป็นต้น

หญ้าแฝกกับหญ้าคา

ความแตกต่างระหว่างระบบรากหญ้าแฝกกับหญ้าคา

ขอขอบคุณเจ้าของเว็บมาณ.ที่นี้ และตามอ่านเรื่องราวโดยละเอียดได้ที่ BoBBy HOMEPAGE


ความเห็น

ขอบคุณนะคะที่เอาเรื่องดี ๆ มาฝาก  ในหลวงของเราสุดยอดที่สุดในโลก

ขอบคุณนะคะ

 

ทรงพระเจริญ

เป็นเพียงแค่มดตะนอย ตัวจ้อยจิด  ทีพลัดติดกลางช่อ พอเพียงใหญ่

คือหนึ่งเสียงหนึ่งคิดเห็น ที่เป็นไป อาจถูกใจหรือไม่บ้าง ลองชั่งดู

พ่อมีแต่สิ่งดี ๆ มาให้ลูก ๆ ค่ะ  ทรงพระเจริญ

มาขอเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ

ถ้าเวลาอำนวยน้ามืดจะนำเรื่องหญ้าแฝก มาลงอีกครับ เพราะได้เห็นมาหลายที่ที่สามารถพลิกฟื้นผืนดินด้วยหญ้ามหัศจรรย์นี้ครับ

ขอบคุณครับน้ามืด กับเรื่องราวที่นำมาแบ่งปัน

วิหคน้อยบินไกล เฝ้ารอวันกลับคืนถิ่น

ถ้าปลูกริมห้วย..มันจะดีมั๊ย..แล้วมันจะขึ้นรกจนดูแลยากมั๊ย ปลูกร่วมกันกับพวกกล้วยได้มั๊ย แย่งอาหารกันมั๊ย..

แสวงหาชีวิตที่สงบ..หลบลี้หนีความวุ่นวาย

ขอบคุณคับ