ปลูกต้นไม้ตามทิศ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เมื่อต้นไม้มีประโยชน์ทั้งในแง่ความเชื่อและการใช้สอย   นายจึงจะแนะนำการปลูกต้นไม้ตามทิศดังนี้ค่ะ

1  ทิศเหนือ (อุดร) ได้แก่ 

1.1 มะเดื่ออุทุมพร เชื่อว่าปลูกแล้วทำให้เกิดความเจริญ

1.2 ส้มป่อย เชื่อว่าจะทำให้ปลดปล่อยทุกข์โศกโรคภัย

1.3 ส้มซ่า เชื่อว่าเป็นการแก้เคล็ดให้บุตรหลานมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วเมือง

2  ทิศตะวันออก(บูรพา) ได้แก่

2.1 ไผ่สีสุข เชื่อว่าทำให้เกิดความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุข

2.2 มะพร้าว เชื่อว่าเมื่อปลูกไว้บริเวณบ้านการเจ็บไข้จะไม่มีและมีความสุข

3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ได้แก่

3.1ทุเรียน เชื่อว่าปลูกไว้บริเวณบ้านถือว่าเป็นผู้คงแก่เรียน

3.2 ไผ่รวก เชื่อว่าทำให้เกิดความสุขความเจริญ

3.3 มะตูม เชื่อว่าปลูกแล้วจะทำให้เกิดกำลังใจ

4 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) ได้แก่

4.1กระถิน เชื่อว่าปลูกแล้วจะป้องกันเสนียดจัญไร  ป้องกันสิ่งเลวร้าย

4.2 ยอบ้าน เชื่อว่า จะได้รับการสรรเสริญเยินยอ

4.3 ยอป่า เชื่อว่าป้องกันจัญไร

5  ทิศตะวันตก  (ประจิม) ได้แก่

5.1 กุ่มนํ้า เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมีฐานะมีเงิน

5.2 กุ่มบก เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมีฐานะมีเงินทอง

5.3 พุทรา ส่วนใหญ่ปลุกคู่กับต้นมะยม  ปลูกแล้วคนจะนิยมไม่สร่าง

5.4  มะขาม เชื่อว่าป้องกันความถ่อย ทำให้มีแต่คนยำเกรง

5.5 มะยม เชื่อว่า ปลูกแล้วผู้คนจะได้นิยมเหมือนมีเมตตามหานิยม

6   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (พายัพ) ได้แก่

6.1มะกรูด เชื่อว่าทำให้เป็นคนช่างเจรจา

6.2 มะนาว เชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

6.3มะพูด  เชื่อว่าปลูกแล้วทำให้มีความมานะบากบั่น

7 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (หรดี) ได้แก่

7.1 ขนุน เชื่อว่าปลูกแล้วจะหนุนเนื่องบุญบารมี

7.2  ชัยพฤกษ์ เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา

7.3 พิกุล เชื่อว่าสามารถป้องกันเหตุร้ายต่างๆนานา

7.4 สะเดา เชื่อว่าป้องกันภูตผีปีศาจมารบกวน

8 ทิศใต้ (ทักษิณ) ได้แก่

8.1 ตะโกนา เชื่อว่าจะทำให้มุมานะอดทน

8.2 ตะโกสาน เชื่อว่าจะทำให้มุมานะอดทน

8.3 มะพลับ เชื่อว่าจะรํ่ารวยยิ่งขึ้น

8.4 มะม่วง เชื่อว่าปลูกแล้วจะทำให้รํ่ารวย

 

                                                                                                                                                                                       

ความเห็น

บ้านโบราณปลูกต้นไม้ตามทิศได้นะเพราะเนื้อที่เยอะ  แต่สมัยนี้เนื้อที่สร้างบ้านนิดหนึ่งเจ้ว่าจะปลูกมะยมหน้าบ้านสักต้น

ก็น่าเห็นใจสำหรับสมชที่อยู่ในเมืองค่ะ

ขออภัยและขอบคุณค่ะ

คุณ นาย หน้าบ้านมีต้นมะยมไทย 


หลังบ้านมีมะยมฝรั่ง กับขนุน


กลางบ้านมีต้นศุภโชค ค่ะ


พอได้ไหมคะ

สุดยอดค่ะKiss

ขออภัยและขอบคุณค่ะ

ทุเรียน เชื่อว่าปลูกไว้บริเวณบ้านถือว่าเป็นผู้คงแก่เรียน

พุทรา ส่วนใหญ่ปลุกคู่กับต้นมะยม  ปลูกแล้วคนจะนิยมไม่สร่าง

มะนาว เชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

ขนุน เชื่อว่าปลูกแล้วจะหนุนเนื่องบุญบารมี

..........ส่วน อุทุมพร (มะเดื่อปลูกในบ้านค่ะ Laughing

....ความสุขอย่างแท้จริง ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง....

มีทั้งคุณและประโยชน์ค่ะ

ขออภัยและขอบคุณค่ะ

มาดูก่อนค่ะ ไว้มีที่ปลูกต้นไม้เยอะๆจะปลูกนะคะ


ตอนนี้มีมะปรางกับมะละกออยู่หน้าบ้านน่ะค่ะ

ทำแค่...พอดี  


ใช้อย่าง...พอเพียง  


เก็บออม...พอสมควร


3 พอ...เพื่อความสุขในชีวิต


msn  kra_pook@hotmail.com

ให้ความร่มรื่นดีค่ะ

ขออภัยและขอบคุณค่ะ

มาเก็บเกี่ยวความรู้นะคะ และขัอมูลดีๆคะ


ขอบคุณนะคะ

 

ยินดีค่ะ

ขออภัยและขอบคุณค่ะ

หน้า