ขอบคุณทุกท่าน....จากหนึ่งที่ริเริ่ม....และต่อเติมจนสุดทาง....

หมวดหมู่ของบล็อก: 

.....ก่อนอื่่นต้องกล่าวอนุโมทนาทุกท่านในเว็ปนี้ ที่ให้ความสนใจในการอ่านเรื่องราวที่อาตมาส่งมาร่วมในกระทู้ต่าง ๆ  ขออนุโมทนา สวนฟักแฟง  คุณโยมเสิน ที่ส่งเมล็ดพันธบ้าง หรือสมุนไพรที่ชำไว้บ้าง  เป็นกำลังใจให้อาตมาได้ทำสวนสมุนไพรของทางวัดให้เสร็จสิ้น....

 

..

*************** ของคุณโยมเสิน *****************

************ของบ้านสวนฟักแฟง*****************

................ ของคุณโยมในระแวกบ้านใกล้ ๆ วัด ..............

...................คุณคุณโยมข้าราชการครูเกษียรณอายุ...........

 

          อีกหลายภาพแต่กำลังคัดเลือกตามความเหมาะสมอยู่ 

อาตมานำพันธุ์ไม้ที่ได้มาลงปลูกในทันทีที่ได้รับ... เป็นคนปลูกเอง

จัดสถานที่และจัดหาดิน ทุกอย่างทำเอง.. เพราะเสียดายในสิ่งของ

และศรัทธาญาติโยมที่ส่งมาให้...

          ขณะนี้สวดไม้สมุนไพรใจกลางเมืองเล็ก ๆ ของทางวัด 

กำลังริเริ่มที่จะมีใบอ่อน ยอดน้อย เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวันที่อาตมา

มองเข้าไป รู้สึกสบายตา แม้จะมีน้อย ยังไม่เยอะเท่าไหร่ แต่เวลา

และวัน จะสร้างคุณค่า และศรัทธาให้กับชาวบ้านโนนทัน ขอนแก่น

ได้เห็นเอง ว่า..แรงกาย และใจของพระหนุ่มรูปหนึ่งมีศรัทธาในพุทธะ

ได้เล็งเห็นความสำคัญของศรัทธาท่านอื่น จากที่ไกล ๆ ส่งใจ

 ใส่พัสดุพร้อมพันธุ์ไม้นานาพรรณ เป็นบรรณาการมามอบเป็นขวัญ...

เพื่อช่้วยกันสืบสานและอนุรักษ์สมุนไพรไทย ให้คงคู่ชุมชนสังคมไทย

ต่อไป...

ความเห็น

ต่อไปคงได้เห็นสวนสมุนไพรที่สมบูรณ์นะค่ะท่าน

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

เจริญพร ภาวนาขอให้ก่อเกิดในเร็ววันนะ

หลวงพี่อยู่ไม่ไกลจากผมเท่าไหรเลยผมอยู่ดอนโมงครับ ขอเป็นกำลังใจให้หลวงพี่

ทำสวนสมุนไพรให้เสร็จลุล่วงด้วยดีนะครับ ถ้ามีโอกาสจะแวะไปนมัสการนะครับ

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

ขอเป็นแรงใจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเจ้าคะ

ต่อไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้จะได้เป็นที่พึ่งของญาติโยมทั้งยามเจ็บป่วยทางใจ ใช้พระพุทธศาสนารักษา และการเจ็บป่วยทางกาย ก็สามารถมาหาใช้หยูกยาสมุนไพรที่ พระคุณเจ้าตั้งใจปลูกไว้ใช้สอย และเพื่อการอนุรักษ์ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจ ขอให้สำเร็จดั่งเจตนาของท่านโดยเร็วครับ

จะปลูกต้นไม้ในใจเธอ


ขออนุโมทนาบุญ...กะ ท่านผู้ให้ และ ขอเป็นกำลังใจให้กับหลวงพี่ด้วยค่ะ

โยมขอกราบอนุโมทนากับความตั้งใจในการเดินหน้าปฏิบัติ

ขออนุโมทนาด้วยนะครับ...สาธุ

เมื่อจิตสงบ...ก็จะเห็นซึ่งปัญญา

ต่อไป วัดคงร่มรื่นน่าดูเลยค่ะ และยังมีสมุนไพรให้บุคคลทั่วไป หรือคนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะคะท่าน


 

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

สาธุสำหรับ All for one...

 

ขอบคุณจากใจ...อีกครั้ง

หน้า