เลขบัตรประชาชน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                  


นางสาวชวนชม  ใบเขียว เลขบัตรประชาชน  3910500298836


เลขบัตรประชาชน


ระยะการทำงานต้องใช้เลขบัตรประชาชนบ่อยจนจำขึ้นใจ จึงอยากนำความรู้เกี่ยวกับความหมายของตัวเลขหลักต่างๆมาเล่าสู่กันฟัง


หลักที่ 1 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอยู่ 8 ประเภท


แต่บุคคลทั่วไปมักขึ้นต้นด้วยเลข  3  ความหมาย คือ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและมีชื่ออยู่ในทะเบียน บ้านในสมัยเริ่มแรก (คือตั้งแต่ก่อน 31 พ.ค.2527)


หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนหรืออำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนขณะที่ให้เลข กล่าวคือ    


เลขหลักที่ 2 และ 3


หมายถึงจังหวัดที่อยู่


หลักที่ 4 และ 5


หมายถึงเขตหรืออำเภอในจังหวัดนั้นๆ

                                              หลักที่ 6 ถึง หลักที่ 10


หมายถึง กลุ่มของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก ซึ่งทางสำนักทะเบียนในแต่ละแห่งก็จะจัดกลุ่มเรียงไปตามลำดับหรือหากเป็นเด็ก เกิดใหม่ในปัจจุบันเลขดังกล่าวก็จะหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดที่อำเภอหรือเขตออกให้) ซึ่งก็คือเลขประจำตัวในทะเบียนบ้านของเด็กที่แต่ละอำเภอหรือเขตออกให้ และจะปรากฏในบัตรประชาชนเมื่อถึงอายุต้องทำบัตรนั่นเองแต่ถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์ เลขนี้ก็จะปรากฏอยู่แค่ในทะเบียนบ้านของเด็กเท่านั้น

                                   หลักที่ 11 ถึงหลักที่ 12


หมายถึง  ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตร

หลักที่ 13  เป็นตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขทั้ง 12 หลักแรก 

                                                           

ความเห็น

ขอบคุณนะคะ

พอเพียง และ เพียงพอ บ้านไร่จันทร์เจ้า 

เคยอ่านหลายรอบแล้วแต่มักจะลืมทุกทีแต่จำเลขบัตรของตัวเองได้.... เวลากรอกเอกสารต่าง ๆ มักจะถูกมองกลับมาทุกที....โอ๊ะ ไม่ต้องดูจากบัตรเลยนะ...

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

จะได้รู้ความหมายของเลขที่ใช้อยู่

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

ขอรับความรู้ใหม่ๆนี่ด้วยนะคะ  ลูกข้าวเหนียวยังนำรูปลงไม่เป็นค่ะ ขอโทษนะคะ

จำเลขบัตรตัวเองได้ เพราะใช้บ่อยเหมือนกัน แต่ได้รู้ที่มาด้วย ก็มีประโยชน์ค่ะ

 

ถ้าจะให้ดีอยากให้เพิ่มคำอธิบายในส่วน

หลักที่ 1 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอยู่ 8 ประเภท

อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างค่ะ

รู้ไว้ใช่ว่า  ใส่บ่าแบกหาม

ใช้เลข 13 ตัวนี้มาตั้งแต่อายุ 15 เพิ่งจะรู้ความหมายของมันก็วันนี้เองค่ะ ขอบคุณค่ะ

อืม....

เป็นเพียงแค่มดตะนอย ตัวจ้อยจิด  ทีพลัดติดกลางช่อ พอเพียงใหญ่

คือหนึ่งเสียงหนึ่งคิดเห็น ที่เป็นไป อาจถูกใจหรือไม่บ้าง ลองชั่งดู

หน้า