บล็อกของ ด้องแด้งรีเทิร์น

ส่งการบ้านครู/เชิญมาดูค้างผักใหม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องสมช.บ้านสวนฯทุกท่าน

ไปเลี้ยงรุ่นมา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านสวนทุกๆท่าน

ชวนชิมบะหมี่น้ำบ้านสวน(วันที่ฝนตก)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวบ้านสวนฯทุกๆท่าน

คลิปชวนด้องแด้งชมผักแม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านสวนฯทุกท่าน


     มาอีกแล้วคลิป อย่าเพิ่งเบื่อนะคะ คนทำกำลังเห่อ หยุดไม่อยู่จริงๆค่ะ

คลิปยาย103ขวบ กับย่า 83 ขวบ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านสวนทุกๆท่าน

ลองวิชา นำเสนอด้วยรูปแบบวีดีโอ (ครูป้าแมว)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านสวนฯทุกๆท่านคะ

ลัดเลาะเก็บผัก ทำอาหารไปวัด(วันมาฆบูชา)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านสวนฯทุกท่านค่ะ

ส่งการบ้านครูลำใย,ครูยุพิน,ครูสุธิกาญจน์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านสวนพอเพียงทุกๆท่าน

พี่งพาตนเอง(เพิ่มภาพหลังพายุมา)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องสมช.บ้านสวนพอเพียงทุกๆท่านค่ะ

ได้รับการบ้านพี่กานต์/ส่งการบ้านพี่แจ้ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านสวนฯทุกท่าน

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ ด้องแด้งรีเทิร์น