บล็อกของ JaPee

ขอนำเสนอผลงานการทำสวนกับผลผลิต (แก้ไข ปรับปรุงใหม่)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผมขอแก้ตัว และทดลองใหม่อีกครั้งครับ  จากภาพที่หายไป

สวนของผม มองดูไกล ๆ จะดูรกตาเสียมากกว่า เป็นเพราะผมปลูกพืชผัก ระหว่างไม้ผล

นำเสนอผลงานใหม่ จากเกษตรกรมือใหม่หัดทำ ตอนที่ 1

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลังจากที่เฝ้าติดตกามอ่านบล็อกของ เพื่อน ๆ พี่ ๆ สมาชิก และเฝ้าศึกษาการเขียนบล็อก นำเสนอผลงาน มาประมาณ  5 เดือนเศษ   ก็ได้เวลา ได้ฤกษ์ ได้ชัย นำผลงานมาเสนอให้สมาชิก ได้ติชม แนะนำ ในการทำการเกษตรผสมผสาน อยางพอเพียง  บ้างแล้ว   หลังจากที่เริ่มปลูก พืชผลไม้ คละเคลาผสมผสานกับพืชผัก ผลไม้ มานานพอที่จะเริ่มได้ผลตอบแทน โดยการผลิดดอกออกผลของ ผู้มีพระคุณเหล่านั้นให้ได้ชิมลิ้มรสกันบ้างเป็น ระยะ ๆ  แต่ยังไม่มาก เพราะเพิ่งออกผลผลิตเป็นปีแรกSubscribe to RSS - บล็อกของ JaPee