Persimmons ลูกพลับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

Seasonal and local fruits are the best in both taste and vulue for money. We fed up with all the tasteless imported fruits, of course some of them are nice and sweet , however, most of them are not as cheap as the local ones. Even though some of the imported fruits are nice and cheap, we still want to support the local growers anyway. Therefore , when we want to buy some particular fruits, we rather drive up to their orchards to get those fresh cheap fruits. in this time, we've got Persimmons: ผลไม้ ท้องทิ่น และ ตามฤดูกาลนั้น ดีที่สุด ทั้ง ในเรื่อง ราคาและ รสชาติ เราสองคน เบื่อ มาก กับ ผลไม้นำเข้า ที่ไม่มี รสชาติ ที่ดี แน่นอนครับ ผลไม้ บางอย่างที่นำ เข้ามาก็ อร่อย หวานดี แต่ราคา เขา ก็ ไม่ถูก เหมือน ผลไม้ ท้อง ถิ่น ถึงแม้ว่าผลไม้ นำเข้าจะ ถูก และ หวานด้วย เราสอง คนก็ ยังคง อยาก สนับสนุน ชาวสวนท้องถิ่นครับ ดังนั้น เมื่อ พวกเรา ต้องการซื้อ ผลไม้ เฉพาะ อย่าง เรา ขับรถขึ้นไป ซื้อ ตรงจาก สวน ที่ผลิต ผลไม้ เหล่า นั้น ดี กว่า และ ครั้งนี้ พวกเราได้ ลูกพลับ ครับPersimmons commonly popular among Asians, and in the past few years they are wildly consumed by another races as well. This persimmon orchard is not too far from our house, it is only a 30 minutes drive. At that time, we went there with my auntie. My adopted auntie loves persimmons so much. she bought them for us and for herself earlier on that week, then my missus wanted to go there to get some more of the fruits for her friends. Therefore, auntie drove us there to get some more fruits for herself and for us again!. ลูกพลับ ตามธรรมดา จะ เป็นที่นิยมในหมู่คนเอเซีย แต่หลายปี หลัง นี้ ชาติอื่นๆ ก็ ชอบ ด้วย เหมือน กัน สวนลูกพลับสวนนี้ ห่างจากบ้านผมขับรถไป  สามสิบนาที จาก บ้าน ผม ครั้ง ล่าสุด ผมไป มากับ คุ๊ป้า คุณ ป้า บุญ ธรรม นี่ ชอบทาน ลูกพลับมาก คุณ ป้า ซื้อ ให้ พวก เรา ตอนต้นสัปดาห์ นั้น แล้ว แต่ เจ้ ของผม อยากได้ เพิ่ม ไปฝาก เพื่อน เจ้ ดั้งนั้น คุณ ป้า จึงขับรถ พาเราไป ซื้อ เพิ่ม อีก ทั้ง สำหรับ ตัว ท่านเอง และ เพื่อน เจ้

The orchard is located near the main road and it doesn't have any lock up gates. So the customers can access to the trees any times. However they don't have much of the thief problems สวนนี้ ตั้ง อยู่ใกล้ๆ ถนนใหญ่ และ มัน ก็ ไม่มี ประตู ที่ล็อก ได้ ดั้งนั้น ลูกค้า เขาถึงต้นไม้ ได้ ตลอดเวลา ยังไงก็ ตาม เขาไม่มี ปัญหา การ ขโมย มาก เท่าไหร่


The place in the orchard that can be locked up is their packing and selling section. If that section is opened means it is opened for business. Last time we went, it was opened but no body was around. So we had to find the shop keeper in order to pay the money! No times were wasted, we decided to kill times by walked in the orchard and had a few fruits. We could pick and eat their fruits due to the orchard owners are my Auntie friends. Beside, the owners are really kind,I guess every customers can do the same as us, as long as they are not stealing, tasting is fine. After all, you don't want to take advantages from the kind people, Do you? ส่วนที่ล็อกได้ คือ โรงเรือน บรรจุ และ ขาย ถ้า ส่วน นี้เปิด ก็ แปล ว่า เขาเปิด ขายสินค้า ครั้งที่แล้ว ที่เราไป ส่วนนั้น เปิด แต่ไม่มี คนขายไม่ให้ เสีย เวลา เราเลย ตัด สินใจไป เดิน ฆ่าเวลาในสวนผลไม้ และ เด็ก ผลไม้ ทาน ที่เรา เด็จทานได้ ก็ เพราะ เจ้า ของสวนเป็น เพื่อน กับ คุณ ป้า เจ้า ของ สวนใจดี มาก ดังนั้น ผมเลยคิดว่า ลูก ค้าทุกท่าน ที่ไม่คิด ขโมย ก็ เด็จชิมได้ จาก ความใจดี แบบนั้น แล้ว เราคงไม่ อยาก ไป เอา เปรีบน คนใจดี แบบนั้น กัน นะครับSo, I and my missus have 10 kg of the fruits in the house, the fresh products and be kept in the autumn temperature like this can last us up to a month with out any deterioration. ดังนั้น ผมกับเจ้ จึงมี ลูกพลับ สิบกิโล ในบ้าน ลูกพลับ สดๆ และ เก็บ ใน อากาศ หน้า ใบไม้ล่วงแบบนี้ อยู่ ได้ เป็น เดือน โดยไม่ เสื่อม เสีย ครับWe also bough 5 kg of plums and another 5kg of prunes, those two types of fruits can not last us for a long period of times due to they were not at their best when we purchased them. All the fruit we bought the other days we shared some of them with our friends. Plums and prunes some of them we made into a drinking fruits enzyme! เราก็ ยังซื้อ ลูกพลัม และ ลูก พรุน มาอย่างละ ห้า กิโล แต่ สอง อย่างนี้ เก็บได้ ไม่นาน เพราะ ตอนที่ซื้อ มา สภาพ ไม่สด ผลไม่ที่ซื้อ มาทั้งหมด เราแบ่งให้ เพื่อนๆ ครับ พลัม กับ พรุน นั้น ส่วนหนึ่ง เอาไป หมัก เป็น น้ำ ดื่ม เอ็มไซด์ ผลไม้ ด้วยครับThe price of the fruits which I have shown are ราคาผลไม้ ที่ซื้อมาครับ


Persimmons 90 Bath a kilo ลูกพลับกิโลละ เก้าสิบ บาท


plums and prunes 30 Bath a kilo ลูกพลัม และ พรุน กิโลละ สามสิบ บาท


It seems like a lot of money we spent on the fruits. Belief me, they will last us for a month, and they will save us petrol for shopping ดูเหมือน เราซื้อ ผลไม้เยอะ นะครับ แต่เชื่อ ผมเถอะ อยู่ ได้ นานเป็น เดือน และ ยัง ช่วย เราประหยัด ค่าน้ำมัน ซื้อของด้วย ครับ If the orchard was close by the house, I would buy less amount of fruits. What I bought is just enough to keep it with out any deterioration. ถ้า สวน อยู่ ใกล้ บ้าน เราก็ จะ ซื้อ น้อย กว่า นี้ ที่ผม ซื้อ มานี้ ก็ พอ เพียง ที่จะ เก็บได้ โดยไม่ เสื่อม เสีย เท่านั้น


See you guys in the next blog เจอกัน บล็อก หน้า ครับ


Tui ตุ้ย

ความเห็น

ผลไม้พวกนี้ ถ้าปลูกที่กรุงเทพได้ก็คงดี จะปลูกให้เต็มเลยค่ะ เพราะชอบมาก แต่ไม่ค่อยได้กิน ราคามันแพงเกินไปหน่อย

 

คุณ แก้ว ผม ก็ ไม่ค่อย ได้ ทาน ผลไม้ เมือง ร้อน ครับ ตัด ใจแล้ว ครับ แพง และ ไม่ค่อย อร่อย กิน มันที่มี ถูกๆ นี่ละครับ สด ดี ด้วย กล้วย ตอนนี้ แพง มาก มะม่วง ก็ ไม่มี ขายแล้ว มะระกอ ก็ ไม่มี แล้ว ดี ที่ ผม ยัง ทน ปลูก มะม่วง มะระกอ ได้ ครับ กล้วย คงไม่ต้อง ทานไป ซัก พัก นะ ครับ ใครมาเที่ยว ที่นี่ จะ ชอบผลไม้ ทุก ท่านครับ เพราะ ถูก แล้ว หวาน ด้วย

น่าทานจังเลยได้ทานสดๆใหม่ๆด้วย  อิ่มทั้งอาหารตาและอาหารใจเลย

แบ่งปันน้ำใจส่งต่อกันไป ....ไม่รู้จบ

ขอบคุณ ครับ ป้า จี๊ด มาทานลูก พลับ หนักๆ เอา ตอน ย้าย ที่ อยู่ นี่ละครับ ถูก ด้วย หวานดี

ลูกพลับป้าชอบมาก..ซื้อในห้างลูกละ 45 - 50 บาท...ราคาค่อนข้างสูงสำหรับบ้านเราแต่ก็กินปีละครั้ง...หรือบ้างครั้งเขาก็เอามาลดราคาต้อนที่สุกมากๆ เพราะขายไม่หมดกลัวเสียเปล่าหน้าลูกพลับป้าจะเดินเวียนห้างวันละ 2-3 รอบเลยคอยต้อนเขาลดราคา...ลูกพลัมก็กินแต่คงจะไปโดนลูกไม่สุกเข้ามันเลยฝาดมากๆ ก็เลยเข็ดไปอีกนาน..

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

ขอบคุณ ครับ ป้า ต่าย ลูก พลับ ที่ในสวนถูก ครับ ตามร้าน บางครั้งก็ แพง ลูกพลับ มี สอง แบบ ครับ ป้า แบบที่ผม ซื้อนี่ ทานได้ ทั้งกรอบและ นิ่ม ครับ อีก แบบ จะ ทานได้ แต่ นิ่ม อย่างเดียว เพราะ ตอน แข็ง จะ ฝาด ผม นั้น ซื้อ แบบทานได้ ทั้ง กรอบ ทั้ง นิ่ม มา เราก็ ทานไป เรื่อยๆ แรกๆ ก็ ทาน กรอบ พอ หลังๆ ก็ ทาน นิ่ม แต่ ทั้ง คู่ หวานดี เหมือน กัน ครับ นิ่ม จะ หวานกว่า แต่ กรอบๆ หวานๆ ก็ อร่อย ดี ที่นี่ มะม่วง กับ กล้วย แพง ครับ นานๆ ทานที เหมือน กัน

ดีจังเลยค่ะ สดๆจากต้น ลูกพลัมสีแดง อ๊อดมีต้นหลังบ้านต้นนึง ไม่มีลูกมาสามปีแล้วค่ะ มีแต่ดอก แต่ดอกร่วงช่วงหน้าหนาวซะก่อน เลยไม่รอด แต่บางคนบอกว่า มีแมลงมาเจาะดอกเลยทำให้ดอกร่วง ไม่รู้ว่าจริงรึเปล่า บอกให้แฟนไปดูเขาก็ไม่ยอมไปดู (ไม่ได้ดั่งใจเลย) บอกให้พรุนกิ่งให้ก็ไม่ยอมพรุน เลยไม่ได้กินลูกพลัมมาสามปีแล้ว ต้องไปซื้อเขากิน ไม่หวานเลยค่ะ ไม่เหมือนต้นของเราเอง


ลูกพลับอ๊อดก็ชอบนะค่ะ แต่ทานเยอะไม่ดี เขาบอกว่า มันจะไปทำให้เลือดจาง เพราะปกติอ๊อดก็เลือดจางอยู่แล้ว พอทานลูกไอ้นี่เข้าไปเยอะๆ จะหนาวสั่นขึ้นมาทันที  ต้องกินยาเม็ดเพิ่มเลือดฉับพลัน...หมอจะให้อ๊อดพกยานี้ติดตัวตลอดเผื่อฉุกเฉิน แต่ปกติก็ทานผักที่มีธาตุเหล็กเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องทานยา (ยากระปุกละพันกว่าบาทแน่ะคุณตุ้ย)

ขอบคุณ ครับ คุณ อ๊อต เขาไม่มี ลูก มาสามปี นะครับ แสดง ว่า แต่ ก่อน เคยมีลูก ผมไม่เก่ง ปลูก ไม้ ผล เท่าไหร่ ครับ แต่ เท่าที่ อ่านมา พวก พลัม แอบเปิ้ล แพร์ บางสายพันธื ต้อง มี ต้น คู่ ผสมครับ ไม่ใช่ ตัวผู้ ตัวเมีย นะครับ แต่ ต้อง ผสมเกษร ข้าม ต้น ก็ จะ ติด ได้ แต่ บางพันธ์ ก็ ไม่ ต้อง มี มี ต้น เดี๋ยว ก็ ออก ลูก ได้ ออก ดอก แล้ว ร่วง ผม ก็ เห็น ใจเลย ที่ บ้าน ยัง พยายาม ปลูก ส้ม ปลูก มะนาว ให้ งาม อยู่ เลย ครับ ทั้ง บ้าน มี มะกรูด กับ เนคทารีน และ มะ กอก งามดี ครับ อย่างอื่น ไม่ไปไหน เลย เป็น ปี แล้ว ยังไง เอา ใจ ช่วย ครับ


ลูก พลับ เจ้ ว่า ช่วยลด ความดัน เลือด ครับ เหมาะ กับคน ความดัน เลือด สูง ไม่ เรื่อง ทำ ให้ เลือด จาง เลย ครับ ผม สอง คน ตอนนี้ ยังไม่มี โรค ประจำตัว ครับ คุณ อ๊อต แต่ ก็ ต้อง ดู แล รัก ษากันไป ทานผัก ผลไม้ใน บ้าน เอา ยารักษาโรค แพง จริง ครับ แต่เพื่อ สุขภาพ ที่ดี เราก็ต้อง ยอม ผม นั้น อะไร ยังพอ ประ หยัดได้ เรื่อง หา หมอสุขภาพ ร่างกาย แล ฟัน นี่ ไม่ประ หยัด เลย หา ไว้ ก่อน เพราะ เป็น หนัก แล้ว รักษา ยาก ยังไง เป็น กำลังใจ ให้ ครับ

ที่นั่น  ราคาแค่นั้น  ถือว่าได้กินของดีราคาถูกนะ

จริง ครับ ป้า เล็ก ของ ดีๆ ใกล้ๆ ตัว บ้าง ครั้ง ก็อยาก ทานเงาะ หรือ ทุเรียน แต่พอ เห็น เงาะ เก่าๆ ทุเรียน แช่แข็ง ราคาแพง ผม ทาน ของ ผม ที่มี หา ง่ายๆ นี่ละครับ สบายใจ และ สบาย กระ เป๋า ดี อยาก กิน อะ ไร เวลากลับ เมืองไทย ค่อย ทาน

หน้า