โครงการกินข้าวให้หมดจาน ตักอาหารอย่างพอเพียง

1. ชื่อโครงการ โครงการ กินข้าวให้หมดจาน ตักอาหารอย่างพอเพียง2. หลักการและเหตุผล

    ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย แต่ปัจจุบันคนไทยรุ่นใหม่ กลับไม่รู้จักต้นข้าว หรือข้าวเปลือก ไม่รู้วิธีการปลูกข้าว-ทำนา จึงทำให้ไม่รู้ที่มา ว่ากว่าจะเป็นข้าวอยู่ในจานนั้นมีขั้นตอนอย่างไร เป็นเหตุให้เกิดการบริโภคข้าวอย่างม่ใส่ใจ เหลือทิ้งในจาน ทั้งๆ ที่ข้าวเป็นอาหารพื้นฐาน ที่มีประโยชน์ และ มีราคาสูงขึ้นทุกวัน

3. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้สมาชิกรู้ขั้นตอนของการทำนา และ กระบวนการผลิตข้าว
 • เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย โดยการรับประทานข้าว ไม่ให้เหลือทิ้ง

4. เป้าหมาย

 • สมาชิกบ้านสวนพอเพียง และผู้เยี่ยมชมเวบบ้านสวนพอเพียงได้ความรู้ในการทำนา และ ขั้นตอนการผลิตข้าวเพื่อการเผยแพร่ และรณรงค์ การรับประทานข้าวให้หมด ไม่เหลือทิ้ง

5. วิธีดำเนินการ

 • นำบันทึกของสมาชิกที่เกี่ยวกับการทำนา หรือขั้นตอนการผลิต รวมถึงปัญหาในการปลูกข้าวมานำเสนอ
 • จัดประกวด ภาพถ่าย และ บล็อกที่นำเสนอ เชิงรณรงค์ เพื่อกระตุ้น การรับประทานข้าวให้หมดจาน
 • เชิญชวนให้สมาชิก ส่งกระทู้หรือบล็อก ที่ส่งเสริม โครงการนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในแง่คติพจน์ หรือเชิงวิชาการ เข้าร่วมในโครงการด้วย อย่างน้อยท่านละ 1 กระทู้ ภายใน 1 ปี

6. ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะสั้น 1 ปี และมีการประเมิณผล สรุปรวมผลงานของโครงการ
 • ระยะยาว ตลอดไป โดยมีการสรุปผลงานเป็นรายปี ปีละครั้ง

7. งบประมาณ -ไม่มี

8. ที่ปรึกษาโครงการ

 • ผู้ใหญ่บ้าน และ กรรมการเว็บ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • ผู้ใหญ่บ้าน รวบรวมข้อมูลบล็อก และสรุปผลประจำปีฃ
 • สมาชิกเวบบ้านสวนพอเพียงทุกคน (ช่วยกันนำเสนอข้อมูล และภาพถ่าย เพื่อกระตุ้นการรับประทานข้าวให้หมดจาน)

10. การประเมินผล

 • สมาชิกเว็บ รู้ถึงขั้นตอนการผลิตข้าว อย่างน้อย ร้อยละ 80
 • สมาชิกทุกคนและครอบครัว มีนิสัย รับประทานข้าวหมดจาน อย่างรู้คุณค่า
 • จำนวนสมาชิกที่เขียนกระทู้ และจำนวนกระทู้ ที่มีส่วนร่วมในการรรณรงค์ ในแง่การรณรงค์สู่สาธารณะ จะทำการประเมิณผลในระยะยาว ต่อไป


11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทางตรง

 • สมาชิกเว็บ รู้ถึงขั้นตอนการผลิตข้าว และเห็นความสำคัญของการรับประทานข้าวหมดจาน
 • ไม่มีการสูญเสีย จากการรับประทานแบบทิ้งขว้างสมาชิก ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ในการช่วยกันสร้างจิตสำนึก ในการบริโภคที่ถูกต้อง

ทางอ้อม

 • ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อการรณรงค์อื่นๆ ที่ต่อยอดความคิด เพื่อการเป็นอยู่แบบพอเพียง

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น

รูปภาพของ สาวน้อย

การรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของข้าว..และความยากลำบากของชาวนา..เผยแพร่สู่สาธารณะ..เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในสังคมได้ดีเลยค่ะ...ขอเป็นผู้ร่วมในการอนุรักษ์คุณค่าของข้าว..ด้วยการกินข้าวอย่างพอเพียงด้วยค่ะ

รูปภาพของ Tui

เข้าใจแนวทางของโครงการ แล้ว ครับ ขอเป็น แรง สนับสนุนเช่นเคย

รูปภาพของ eve_chanida

ทำไมกดไปแล้วมันบอกว่า "ไม่พบหน้าที่เรียก"

"ผู้ใด ไม่โกรธ ไม่สะดุ้ง ไม่โอ้อวด ไม่รำคาญ พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน 
ผู้นั้นแลชื่อว่า เป็นมุนี มีวาจาสำรวมแล้ว"

 

รูปภาพของ หมวยเล็ก

...มือจับเคียว เกี่ยวโน้มรวง ดวงใจข้า


ขนำนา ป่าผักบุ้ง ท้องทุ่งเขียว


ตวัดเคียว  ยืนเกี่ยวข้าว อยู่คนเดียว


แสนโดดเดี่ยว เปลี่ยวอ้างว้าง ชาวนาไทย...


...กะเทาะเปลือก เลือกเมล็ด เป็นเม็ดข้าว


สุกใส่จาน รอใครคด หมดสงสัย


เมื่ออิ่มท้อง หันมองมา ผลงานใคร


มือจับไถ ย่ำหว่านกล้า ปู่ย่าเรา.....


...ปลุกภวังค์ อณูลึก สำนึกลูก


ณ.ปลายภู  กู่ก้องฟ้า ข้าโฉดเขลา


อิ่มแลอุ่น กรุ่นไอรัก สำนึกเรา


คนหมองเศร้า เหงาพันผูก ลูกชาวนา.....


...กินให้หมด คดพอเพียง เสียงผู้ใหญ่ ฯ


ลูกหลานใคร อยู่บ้านไหน ไม่กังขา


ปลูกสำนึก ฝึกต้นกล้า  ข้าฯ....ชาวนา


ตักข้าวมา เพียงเพื่อกิน แค่อิ่มพอ.....

รูปภาพของ แจ้ว

ยกให้ 5 นิ้วเลย นิ้วโป้งนิ้วเดียวไม่พอ....


Sealed

รูปภาพของ หมวยเล็ก

ขอเปลี่ยนไปขอกินข้าวบ้านพี่แจ้วแทนได้ไหมคะ 

รูปภาพของ Luckylak

น้องผู้ใหญ่คะ กดแล้ว มันบอกว่า ไม่พบหน้าที่เรียก เช่นกันค่ะ  และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 

 

 

รูปภาพของ กุ้งบางบัวทอง

ดีเลย....อยากให้สมาชิกเวบบ้านสวนฯ ทุกคนได้เริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วไปสู่ครอบครัว  และกระจายไปสู่เพื่อนฝูงสังคม  บุคคลภายนอก.....เชื่อว่าจากกลุ่มเล็ก ๆ ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่คงทำให้มีการบริโภคข้าวได้อย่างคุ้มค่าและพอเพียง

มีความสุขกับการที่ได้ให้มากกว่าการที่ได้รับ

ที่บ้านทำนา แต่เป็นการทำนาเพื่อขายผลผลิตเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จะทำข้าวหอมมะลิไว้กินเองค่ะ แล้วจะส่งบล็อกเข้าร่วมค่ะ

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

รูปภาพของ ที่พักและผักข้างบ้าน

เข้าใจชัดเจนมากขึ้นกับรายละเอียดของโครงการ 


...ด้วยภาระที่มีอยู่  ตอนนี้ตัวเองเป็นได้แค่ผู้จัดการนาเสียเป็นส่วนใหญ่  แต่ในระยะอันใกล้นี้จะพัฒนาจนเป็นชาวนาให้ได้ 

รูปภาพของ น้อย คนแต่แรก

มีเวลานานแล้วจะค่อยๆๆๆๆๆคิด

 ถึงแม้ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว แต่คิดว่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หากมีโอกาสได้ข้อมูลความรู้และพบปะในสิ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ก็จะนำมาร่วมด้วยอย่างเต็มที่ครับ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

รูปภาพของ bell

บทเพลงตอนหนึ่ง ร้องว่า


มองดูนาที่ข้างเหลืองอร่าม  ทุ่งอันงามต้องการผู้เกี่ยว


จะมีใครที่อาสาเก็บเกี่ยวเร่งจับเคียว เก็บเกี่ยวข้าวนั้น


ทุ่งนางดงามขาดคนที่เกี่ยว จับเคียวลุกขึ้นมาเถิด


เวลาไม่รอ ต้องทำให้เส็จ  อย่าช้า อย่าเสียเวลา


แดงก็ทำนามาสองปีแล้วค่ะ

"เชื่อในผล แห่งการทำความดี"

รูปภาพของ สุภชา

สวัสดีค่ะ เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านสวนพอเพียงค่ะ ดีจัยมากกกค่ะ ข้าวทุกจาน และทุกเมล็ด มีคุณค่ามาก กว่าชาวนาจะปลูกข้าว ตั่้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด ปลูก และดำเนินตามขั้นตอน กว่าจะออกมาเป็นข้าวทุกเมล็ดมันเหนื่อยมาก ฉะนั้น เราต้องรู้คุณค่า กินข้าวให้หมดLaughing

รูปภาพของ lekonshore

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

รูปภาพของ วิศิษฐ์

ผมเข้าร่วมด้วยคนพี่...ยังไงปีนี้ยังมีอีกหลาย ๆ ขั้นตอนครับกว่าจะเป็นเมล็ดข้าว..เยี่ยมเลยพี่

 

รูปภาพของ Luckylak

ผู้ใหญ่อย่าลืมป้าเหนือร่วมด้วยนะคะ และทำบล้อกเป็นคนแรกแล้วหละ ขอบคุณค่ะ

 

 

 

รูปภาพของ แก้ว กุ๊ก กิ๊ก

เดินตามผู้ใหญ่ค่ะ...

LaughingTongue out

 

รูปภาพของ บ่าววี สงขลา

ตอนนี้ที่นาเปลี่ยนเป็นป่ายาง  ป่าปาล์ม หมดแล้ว....ทำงัยดี

รูปภาพของ พัฒน์..ลูกธรรมดา

ผมก็มีภาพการทำนาจะเอาลงให้ดูเพิ่มนะครับ และจะพยายามให้คนในบ้านทานข้าวให้หมดจาน

อ่าน

รูปภาพของ พัทธนันท์

เป็นโครงการที่ดีค่ะ ช่วยๆกัน รณรงค์ กระตุ้น ปลูกจิตสำนึกในการรู้คุณค่าข้าวค่ะ...โดยเราอาจไม่ต้องทำนาเอง.

รูปภาพของ Thanawit

ไม่ได้ทำนา แต่มาให้กำลังใจชาวนา และ จะกินข้าวไม่ให้เหลือครับ .... แต่ถ้าได้กลับไปอยู่บ้าน ก็จะปลูกข้าวกินเอง ถึงไม่มีนา ก็จะทำข้าวไร่ครับ ......

เมื่อรู้สึกว่ากำลังแย่ จงให้กำลังใจตัวเอง ด้วยการคิดว่า "ยังมีคนอื่นที่แย่กว่าเราอีก"

รูปภาพของ สมศักดิ์ชาประเสริฐ

เวลานักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน ต้องนำจานมาให้ดูว่ากินหมดหรือไม่ ต้องแก้ปัญหาโดยตักข้าวให้น้อยกว่าเดิม

รูปภาพของ ดอกไม้

สวัสดีคะ เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะรณรงค์ให้กินข้าวให้หมดจาน เด็กและเยาวชนปัจจุบันทั้งที่พ่อแม่ทำนา เด็กตอบชื่อพันธุ์ข้าวไม่ได้ รู้แค่ข้าวจ้าว  ข้าวเหนียวเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ส่งข้าวขายทั่วโลกแต่คนในชาติรุ่นใหม่ไม่สนใจและไม่รู้รื่องการทำนาและการผลิตข้าวเลย...  ท่านใดมีพันธุ์ข้าวไร่พันธุ์อีแหล่โสตายช่วยบอกแหล่งที่ซื้อเมล็ดพันธ์ด้วยรู้เพียงว่ามีที่มหาสารคาม..... แต่เรื่อดาราและแฟชั่นเกาหลี หนู ๆ รู้ดีมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆ อนิจจาเด็กไทยหัวใจเกาหลี

รูปภาพของ รัตนพงษ์

ว่าลืมยัง เมื่อก่อนเคยทำนา ชอบที่สุดตอนเกี่ยวข้าวนอนกองฟาง ฟังเสียงสนูดังทั้งคืน (เฉพาะตอนตื่นืี่ได้ยิน)

มิตรภาพไร้พรมแดน

รูปภาพของ ดอกไม้

เด็กรุ่นใหม่เห็น ร้าน 7-11 เป็นเทพเจ้า กินข้าวจะเท่ห์ เก๋ ต้องซื่อที่  7-11  อนิจจาความคิดเด็กไทย ไทยแต่ตัวหัวเป็นทาส การโฆษณาทุกชนิด

รูปภาพของ ข้าวเหม่า

แม่ข้าวเหม่าและสามีเป็นประเภททานข้าวเกลี้ยงจานมาแต่ไหนแต่ไหร่แล้วค่ะ ชิ้นมารยาทไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมบ้านนี้เลยค่ะ ด้วยความที่เป็นหลานชาวนาจึงเห็นว่ากว่าจะได้ข้าวมามันเหนื่อยแค่ไหน แล้วด้วยความที่เป็นแม่หมา ทุกครั้งที่เห็นสายตาของหมู วัว ที่เขาขนใส่รถมาโรงฆ่าสัตว์ (แถวบ้านมีโรงฆ่าสัตว์ค่ะ) เราก็คิดไปว่าเหมือนสายตาข้าวเหม่าเวลาที่กลัวมาก ๆ เลยแฮะ  ตอนนี้ที่บ้านเลยเลิกทานเนื้อ ทานหมู ไปโดยปริยาย แต่ยังทานพวกไก่ ปลา อาหารทะเล อยู่ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าต้องทานให้หมดน่ะ อย่าให้เหลือเพราะสัตว์เขาได้เสียสละชีวิตให้เป็นอาหารของเราแล้ว ต้องอย่าให้เหลือ ฉะนี้แลน้ำหนักตัวถึงเพิ่มเอา เพิ่มเอา


                                                                   


                             "ข้าวเหม่าน่ะ หมูเองค่ะ เอ้ยไม่ใช่หนูเองค่ะ"

ที่บ้านเป็นกฎเหล็กเลยกินข้าวห้ามเหลือข้าวติดจาน ขอดให้เกลี้ยงปู่ย่าตายายสอนว่า ข้าวรวงหนี่งสีมาแล้วได้แค่เจ็ดเมล็ด กินข้าวไม่หมดพระแม่โพสกจะไม่อยู่บ้านเรา แล้วจะเอาข้าวที่ไหนกิน

ที่บ้านเป็นกฎเหล็กเลยกินข้าวห้ามเหลือข้าวติดจาน ขอดให้เกลี้ยงปู่ย่าตายายสอนว่า ข้าวรวงหนี่งสีมาแล้วได้แค่เจ็ดเมล็ด กินข้าวไม่หมดพระแม่โพสกจะไม่อยู่บ้านเรา แล้วจะเอาข้าวที่ไหนกิน

หน้า