รับสมัคร สว.ตรวจสอบคุณสมบัติได้ครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้เข้าสวนเพื่อจัดการกับหญ้าและวัชพืชที่เจริญงอกงามรวดเร็วในช่วงฤดูฝน ทั้งยังเป็นการออกกำลังไปในตัวไปด้วย ทำมาได้ ๓-๔ วัน เสร็จเฉพาะด้านหน้าสวน พักวันสองวันค่อยไปจัดการด้านหลังสวนต่อ เสร็จจากการตัดหญ้าก็ไปหาผลไม้ที่ปลูกไว้เพื่อกินชลอความแก่ วันนี้ได้เฉพาะน้อยหน่าที่แก่เต็มอีก ๓-๔วันคงได้ลิ้มรส กลับถึงบ้านก็ร่างข้อความที่ค้นมาจากเน็ตเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เขียนบล็อกให้ สมช.ได้ชมผลงาน และ อ่านข้อมูลถึงอาการและสิ่งที่พวกเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชาตินี้ คือการเป็น ผู้สูงอายุ เพื่อจะได้เตรียมตัว – ทำใจกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคต ชมและอ่านครับ


  


  


       


     ข้อมูลจาก  สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและสำนักการแพทย์ทางเลือก


 ผู้สูงอายุ


     ความหมายของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ได้ให้ความหมายไว้ คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 


การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 


     ความแก่ ย่อมเป็นธรรมดาของทุกชีวิต และแม้ว่าร่างกายของเราในวัยสูงอายุจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมมากกว่าเติบโตก็ตาม แต่ก็พบว่าร่างกายแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เท่ากัน ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง สิ่งสำคัญนั้นคือ พฤติกรรมของเราในการดูแลสุขภาพอย่างไรนั่นเอง


  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในภาพรวม มีดังนี้


1.  โครงร่าง


-   รูปร่าง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้แก่ หลังโก่งงอขึ้น หัวเข่าและสะโพกงอเล็กน้อย ทำให้ส่วนสูงลดลง ไหล่จะแคบลง ทรวงอกลึกขึ้น กระดูกบริเวณสะโพกกว้างขึ้น น้ำหนักตัวลดลง เกิดรอยย่นที่ใบหน้า หนังตาตก จมูกกว้างขึ้น หูยาว


-  กระดูกสันหลัง ของผู้หญิงจะเกิดการโก่งงอได้เร็วกว่าชายประมาณครึ่งหนึ่ง พบมากในสตรีวัยหมดประจำเดือน อายุประมาณ 45 – 55 ปี ฮอร์โมนที่ลดลงไป มีส่วนให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูก และเป็นเหตุให้กระดูกขาท่อนบน และส่วนปลายของกระดูกแขนหักง่าย อีกทั้งเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ 


-  ผิวหนังบางลง ผิวจะแตกง่าย เหงื่อออกน้อย การดูดซึมสิ่งต่างๆ ทางผิวหนังลดลง การควบคุม อุณหภูมิของร่างกายทำได้ไม่ดี กลิ่นตัวลดลง เส้นผมบนศรีษะลดลง หงอกขาว


-  กล้ามเนื้อ มีการใช้งานน้อยลงและพบการขาดโปแตสเซียมในกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ ร่วมกับความเสื่อมของโปรตีนในกล้ามเนื้อและการขาดน้ำ ทำให้กำลังการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อลดลง ผู้สูงอายุจึงเหนื่อยได้ง่ายและไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง จึงแนะนำให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย เพื่อช่วยคืนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมทั้งเพิ่มการกินอาหารที่มีโปรแตสเซียม และดื่มน้ำมากๆ


  2.  สมองและระบบประสาท


-  สมอง มีน้ำหนักลดลง หลงลืมง่ายขึ้น ความสามารถด้านการพูดจะลดลง


-  ประสาทสัมผัส ปลายประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวด และรับรู้อุณหภูมิ ลดจำนวนลง ทำให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้า จึงเป็นเหตุให้เกิดแผลได้ง่าย การรับกลิ่นรับรสลดลงไป


-  ความสามารถในการทรงตัวลดลง มีอาการไม่สมดุลระหว่างที่เดิน จึงต้องเดินกางขาไว้เพื่อกันล้ม มีอาการวิงเวียนศีรษะเมื่อเปลี่ยนท่าทางอิริยาบถ


-  ประสาทอัตโนมัติและการสั่งการเสื่อมลง ทำให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ เชื่องช้าลง เคลื่อนไหวช้าลง ตาจะตอบสนองต่อแสงน้อยลง หนาวสั่นได้ง่าย ตัวเย็นได้แม้จะไม่ได้รับความเย็นใดๆ จากภายนอก 


  3. ต่อมไร้ท่อ


-  ต่อมใต้สมอง เสื่อมหน้าที่ลง การหลั่งฮอร์โมนจึงลดลง เป็นผลให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย รูปร่างผอมลง ขนในที่ลับบางลง ผู้หญิงจะมีขนาดอวัยวะเพศเล็กลง พื้นผิวช่องคลอดบางลง ในผู้ชาย ความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลง เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ


-  ตับอ่อน ซึ่งมีหน้าที่สร้างอินซูลิน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุล จะฝ่อลีบลง ทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายของผู้สูงอายุสูงขึ้นกว่าคนหนุ่มสาว จึงพบโรคเบาหวานได้มากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ


  4.  หัวใจและหลอดเลือด


-  หัวใจ มีการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง อัตราการเต้นหัวใจลดลง กำลังสำรองของหัวใจลดลง จึงพบผู้สูงอายุเกิดหัวใจวายได้ง่าย


-  หลอดเลือด เมื่ออายุมากขึ้นหลอดเลือดแข็งตัวหนาขึ้น ยืดหยุ่นน้อยลง ประกอบกับมีแคลเซียมและไขมันมาเกาะหลอดเลือดมากขึ้น จึงเกิดหลอดเลือดอุดตันได้ง่าย การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดหัวใจก็น้อยลงหัวใจจึงได้รับออกซิเจนน้อยลงไป ร่วมกับการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ มีประสิทธิภาพลดลง เราจึงพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผู้สูงอายุขึ้นได้


  5.  ระบบหายใจ  


  เช่นเดียวกับหัวใจและหลอดเลือด คือปอดจะยืดหยุ่นน้อยลง หลอดลมแข็งตัวและมีผังผืดเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุจึงเกิดความรู้สึกว่าหายใจไม่เพียงพอ ต้องชดเชยด้วยการหายใจให้เร็วขึ้น และหายใจแบบตื้นๆ ซึ่งผู้สูงอายุมักจะมีปอดที่ไม่แข็งแรง การหายใจตื้นๆ นี้มีส่วนทำให้ผู้สูงอายุติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย


  6. ช่องปากและระบบบดเคี้ยว


-  ฟัน มีการสึกกร่อนจากการบดเคี้ยว หรือจากการแตกร้าวของฟันที่ใช้งานมานาน หรือจากอุบัติเหตุจากการใช้งาน บริเวณคอฟันและรากฟันผุง่ายจากการดูแลความสะอาดไม่ทั่วถึง


-  เหงือก มีการอักเสบหรือร่นลงจากการใช้งาน คราบหินปูนที่สะสมในปากเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคปริทันต์ หรือโรครำมะนาด ทำให้ฟันเกิดการโยกคลอนได้


-  ต่อมน้ำลาย สาเหตุเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ การสูบบุหรี่ ยาบางชนิดหรือโรคทางระบบบางอย่าง มีการสร้างและหลั่งน้ำลายลดลง ทำให้เกิดอาการปากแห้งในช่องปาก


-  ข้อต่อขากรรไกร และกล้ามเนื้อบดเคี้ยว เสื่อมสภาพหย่อนยานตามวัย เอ็นข้อต่อขากรรไกรหย่อนยานจากการใช้งานมานาน ทำให้ขากรรไกรเคลื่อนที่ไม่ราบรื่น เกิดขากรรไกรค้างขณะที่เคี้ยวอาหารหรือหาวได้


-   เยื่อเมือกในช่องปาก มีความเสื่อมของเซลล์เหงือก เบ้าฟัน เนื้อเยื่อปริทันต์และส่วนเคลือบรากฟันขาดเลือดมาเลี้ยง และมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อเส้นใย เซลล์ต่างๆ มีความไวลดลง มีการซ่อมแซมน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น


-   ลิ้นแดงและเลี่ยนจากเซลล์ลดการเผาผลาญอาหาร ประกอบกับความแข็งแรงของเยื่อบุลิ้นลดลง หรือจากการขาดธาตุเหล็กและวิตามินบี 12 


  7. ทางเดินอาหาร


-  กระเพาะอาหาร หลั่งน้ำย่อยลดลง ลำไส้เล็กเคลื่อนไหวเพื่อการย่อยและดูดซึมอาหารลดลงทำให้อาหารพวกแป้ง คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินดี และแคลเซียม ถูกดูดซึมไปใช้ลดลง มีเศษอาหารคั่งค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่นานขึ้น แต่ความไวจากการถูกกระตุ้นด้วยอุจจาระกลับช้าลง จึงท้องผูกง่าย


-  ตับ มีขนาดเล็กลง มีพังผืดเข้ามาแทนที่มากขึ้น เลือดไหลเข้าสู่ตับน้อยลง ความสามารถของตับในการทำลายพิษจึงลดลงไป 


  8.  ทางเดินปัสสาวะ


-  ไต มีหน่วยกรองลดลง การกรองของเสียและการขับยาทางไตลดลง การใช้ยาในผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้อง


รับลดขนาดการใช้ลง (คือปรับลดปริมาณยาหรือมิลลิกรัมของยาให้น้อยลงเนื่องจากประสิทธิภาพในการกำจัดออกของของเสียน้อยลง คือ Creatinine Clearance ลดลง)


-  กระเพาะปัสสาวะ อ่อนกำลังลง และมีความจุลดลง ทำให้ผู้สูงอายุปัสสาวะบ่อยๆ กล้ามเนื้อหูรูดของ


กระเพาะปัสสาวะและช่องขับถ่ายเสื่อมลง ทำให้กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้


   9.  ระบบภูมิคุ้มกัน


 - ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้งระบบ ทำงานลดลง ผู้สูงอายุจึงเกิดการติดเชื้อได้ง่าย


    สิ่งที่สำคัญที่เราควรตระหนักคือ เมื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุแล้ว จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และรวดเร็ว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตใจ ด้วยการถูกมองว่า ด้อยคุณค่าและความสามารถ ผู้สูงอายุจึงอาจเกิดความเครียดขึ้นได้ ดังนั้นถ้ามีการเตรียมตัวก่อนย่างเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตในช่วงวัยนี้ได้ดี แต่ถ้าไม่มีการเตรียมตัวก็ปรับตัวได้ยาก อาจเกิดความรู้สึกว้าเหว่ เหงา มีอาการหลงลืม วิตกกังวล หรือเกิดอาการซึมเศร้าได้  ในบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็รุนแรงจนถึงทำให้ร่างกายอ่อนแอลง เกิดเป็นความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในเวลาต่อมาได้


   ( อ่านแล้ว สมช.ท่านได้  มีคุณสมบัติตามอาการที่   “  สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และ สำนักการแพทย์ทางเลือก “  ได้กล่าวมาข้างต้น แต่อายุยังไม่ถึง 60 ปี  ท่านได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น สว. อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับ )

ความเห็น

คุณสมบัติยังไม่ถึงค่ะ...รอพี่ตั้มมาสมัครนะคะ

ชีวืตที่เพียงพอ..

คุณสมบัติยังไม่ครบครับ

:cheer3:

ตอนเป็นเด็ก....มีแรง มีเวลา แต่ไม่มีเงิน กลางคน.....มีเงิน มีแรง แต่ไม่มีเวลา ปั้นปลาย.....มีเงิน มีเวลา แต่ไม่มีแรง

เตรียมพร้อม  แม้ว่า  คุณสมบัติยังไม่ครบ

ตัดหญ้าในสวนได้สวยมากค่ะ

เวลาว่างมันเยอะครับ คุณเล็ก กำลังหาเมล็ดพันธุ์พืชแปลกๆทางเหนือส่งไปให้รอหน่อยนะครับ

ไม่ลองไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น เอาบทเรียนในสิ่งที่ทำผิดพลาดในอดีตมาแก้ไข เพื่อสู้ต่อในอนาคต แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง

:uhuhuh: :uhuhuh: :uhuhuh:


มีแต่คนไม่อยากได้ ขนาดสมัครฟรีนะเนี่ย

ถ้าเดินเรื่อยไป ย่อมถึงปลายทาง

ลุงศักดิ์ค่ะ..สูงวัยขนาดนี้ ดูแลสวนได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ..หรือจะเรียกว่ารีสอร์ทก็ว่าได้นะค่ะ โล่งเตียนเลย และแถมท้ายด้วยสาระดีๆ  พวกหนูก็หนีไม่พ้นแน่ ถึงแม้ยังอีกหลายสิบปี ..ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

กำลังต่อสู้กับไอ้คำว่า สว. นะครับ คุณยุพิน การตัดหญ้าด้วยเครื่องสะพายนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอาไว้สู้กับคำว่า สว. ได้ประโยชน์คือกำลังขาและระบบหายใจ ตัดวันละนิดจิตแจ่มใส่ครับ  


ไม่ลองไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น เอาบทเรียนในสิ่งที่ทำผิดพลาดในอดีตมาแก้ไข เพื่อสู้ต่อในอนาคต แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง

รู้สึกว่าเข้าข่ายหลายข้อแต่ไม่สมัคร ยกให้พี่แก่ดีกว่า..(ล้อเล่น)

รับชมอย่างเดียว ยังสมัครไม่ใด้ขาดอีกตั้ง 30 ปี

เตรียมใบสมัครไว้่รอผมได้เลยครับ  :sweating: ถึงแน่ ๆ แต่คงอีกนานครับ  :embarrassed:

หน้า