ลองฟังอาจารย์ยักษ์ดูสักหน่อย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความเห็น

 

               ...เป็นเช่นนั้นแล...พูดถูกแล้ว ทุกอย่างเลย...

แวะมาฟังอาจารย์ยักย์สอน เนื้อหาส่วนมากก็ถือว่าดีมาก เป็นคติเตือนใจได้ดี แต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละบุคคลไป  

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

เมื่อคืนฟังไปได้ครึ่งนึง หลับไปก่อน เดี๋ยวเย็นนี้มาฟังต่อจ้า

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามกฎของธรรมชาติ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ดังคำสอนของพุทธองค์ครับ

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

คนเราก็ต่างจิตต่างใจ ปัญหาก็มีเยอะค่ะ

สอนใจได้ดีมาก ๆ

"เชื่อในผล แห่งการทำความดี"

พูดได้กินใจครับมันกำลังเป็นเช่นนั้นแล